Uusi strategia ohjasi meitä vahvasti eteenpäin vuoden 2023 aikana. Strategiamme ytimessä ovat suuret globaalit muutokset, kuten kaupungistuminen, korjausvelka, digitalisaatio, ilmastonmuutos sekä turvallisuus. Nämä suuret muutokset muokkaavat yhteiskuntia ja päätöksentekoa pitkällä aikavälillä ja näkyivät vahasti myös Sitowisen arjen teoissa vuonna 2023.

Sitowisen toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023:

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Sitowisen vuoden 2023 raportointikokonaisuus koostuu neljästä osasta:  

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti  – Täältä löydät tietoa vuoden keskeisimmistä tapahtumista, vastuullisuustavoitteidemme etenemisestä sekä esimerkiksi kattavan kuvauksen sitowiseläisistä numeromuodossa. 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös – Tilinpäätöstä tutkimalla saat kattavan kuvan Sitowisen taloudellisesta asemasta ja tilikauden tuloksesta. Toimintakertomuksessa on mm. tiiviisti kerrattu tilikauden ja sen jälkeiset olennaisimmat tapahtumat. European Single Electronic Format (ESEF) -muotoisen tilinpäätöksen löydät tästä.

Palkitsemisraportti – Tiedot hallituksen palkkioista ja toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä kuvaus Sitowisen palkitsemispolitiikan periaatteista ja tavoitteista. Vuonna 2023 päivitetyn palkitsemispolitiikan löydät täältä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä – Perehdy Sitowisen hallinnointiin, sekä konsernin hallituksen ja johdon toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. 

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023 - selaile tässä!

Nämä hankkeet esittelimme vuosikertomuksessa - tutustu tarkemmin!

Tutustu edellisten vuosien raportointiin