Miksi valita Sitowise

Tunnemme rakennetun ympäristön toimintakentän perinpohjaisesti.
Asiakaslähtöinen toimintatapa on vahvuutemme ja autamme asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kiinteistöjen vastuullisuusarvion avulla vastuullisuutta kehittäviä toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kohdentaa. Vastuullisuus on menestystekijä myös kiinteistöalalla.

Vastuullinen toiminta kattaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Hyvällä vastuullisuusjohtamisella hankitaan kilpailuetua, vältetään riskejä ja säästetään kustannuksia.

Vastuullisuusarvioinnilla kokonaiskuva kiinteistön vastuullisuudesta

Vastuullisuusarvion (ESG DD, Environmental, Social and Governance Due Diligence) tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva kiinteistön vastuullisuudesta kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Vastuullisuusarvion avulla tunnistetaan ne vastuullisuuden osa-alueet, joita voidaan kiinteistön osalta edelleen kehittää. Arvio tarjoaa kiinteistön haltijalle työkalun kehittää omistuksensa vastuullisuutta ja arvoa.

Tunnistetaan vastuullisuuden osa-alueet, joita voidaan  edelleen kehittää. Näin voidaan parantaa omistuksen vastuullisuutta ja arvoa.

Vastuullisuusarvioinnit perustuvat kiinteistöstä jo olemassa oleviin tietoihin, mahdollisiin lisäselvityksiin sekä arvioijan asiantuntemukseen. Arviossa nojataan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuihin kriteeristöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, RTS-ympäristöluokituksen kriteereihin, GRESB-mittaristoon (Global Real Estate Sustainability Benchmark) tai EU-taksonomiakriteeristö, joita sovelletaan asiakkaan tarpeet huomioiden.

Sitowise on kokenut kiinteistöalan ja rakennetun ympäristön asiantuntija. Laadimme kiinteistöjen vastuullisuusarvioinnit luotettavasti ja tasalaatuisesti ympäri maan. Asiantunteva monialainen tiimimme toteuttaa hankkeet joustavasti ja ammattimaisesti.

ESG DD -prosessikuvaus
ESG DD -prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta.

ESG DD, TDD ja EDD kiinteistökaupan tukena

Kiinteistökauppojen yhteydessä tehdään yleensä kattavat selvitykset, joiden teknisenä osuutena on TDD, eli Technical Due Diligence ja ympäristöön liittyvänä vastaavana selvityksenä EDD, eli Environmental Due Diligence.

Sitowise selvittää kattavamman kuvan kiinteistön tai kiinteistöportfolion vastuullisuudesta ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan.

Uutena selvityksenä näiden rinnalle tarjoamme Sitowisessä nykyisin myös ESG DD -arviota. Arvio tarjoaa aikaisempaa kattavamman kuvan kiinteistön tai kiinteistöportfolion vastuullisuudesta ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan. ESG DD on jokaisen vastuullisen, kestävää kehitystä toiminnallaan edistävät toimijan työkalu, joka tukee toimijan vastuullisuustyötä ja auttaa suunnittelemaan vaikuttavia vastuullisuustekoja.

Kuva Lapinniemen keräämön sisätiloista saneerauksen jälkeen.

Tutustu myös TDD-selvitykseen

Kuntoarvio ja TDD (Technical Due Diligence) muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista ohjaten kunnossapidon suunnittelua. TDD:n sisältö on kuntoarvion kaltainen, mutta sen ensisijainen tarkoitus on toimia kiinteistökaupan neuvottelujen tukena.