Miksi valita Sitowise

Joustava ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Luotettava - tuhansien kohteiden kokemus
Yksi Suomen suurimmista korjausrakentamisen asiantuntijataloista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Julkisivusaneerauksen suunnittelupalvelut kaikkiin kunnostustarpeisiin  

Julkisivusaneerauksen suunnittelupalveluissa laadimme kaikki tarvittavat korjaussuunnitelmat hankkeen saattamiseksi valmiiksi asiantuntevasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Ohjaamme suunnitelmilla myös koko kiinteistökorjausta kohti sen päämääriä.

Julkisivukorjausten suunnittelupalvelumme käsittää kaikki suunnitelmat ikkunoiden korjaussuunnittelusta laajempiin julkisivukorjaushankkeisiin aikataulu, laatu, kustannukset ja tilaajan erityiset toiveet huomioiden.

Julkisivusaneeraus vähentää kiinteistön mahdollista korjausvelkaa ja nostaa sen arvoa. Energiatehokkuutta parantamalla se parantaa myös tilojen käyttömukavuutta ja laskee käytön kustannuksia.

Julksivukorjauksen rakennusosat korjataan yksittäin tai kaikki kerralla

korjausrakennesuunnittelu lisää rakennusten käyttövuosia

Ikkunat ja ovet

Suun­nit­te­lem­me joustavasti kaikki tarpeiden mukaiset, oikea-aikaiset ja parhailla tuotteilla tehtävät ik­ku­na- ja ovikorjaukset.
rakenteiden kuntotutkimuksia voidaan tehdä vaikkapa parvekkeille ja julkisivulle

Parvekkeet

Laadimme kuntoarvioon perustuvat parvekkeiden täydelliset korjaussuunnitelmat.
Julkisivukuva Kuopiosta.

Julkisivu

Teem­me jul­ki­si­vu­jen kor­jaus­suun­nit­te­lua kaikenlaisille julkisivuille ke­vyis­tä kor­jauk­sis­ta ai­na ras­kaim­piin pur­ka­viin kor­jauk­siin saak­ka.