Miksi valita Sitowise

Tietomallintaminen tuo hankkeelle tehokkuutta ja säästöjä vain, jos se tehdään oikein.
Sitowise on tietomallintamisen edelläkävijä Suomessa.
Alan paras asiantuntemus ja ison talon koko asiantuntijaverkosto käytössäsi.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tukea tietomallihankkeen johtamiseen

Tietomallit haltuun

Tietomalli on kolmiulotteinen rakennuksen digitaalinen prototyyppi, jolla on helppo vertailla sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tehdä rakennukseen erilaisia optimointeja jo ennen varsinaista rakentamista. Tietomallin avulla voidaan näin välttää heikkojen suunnitteluratkaisujen toteutumisia.

Tilaaja ja rakennuksen loppukäyttäjä voi tietomallin avulla “koekäyttää” ja tarkastella rakennuksen toiminnallisuuksia, tiloja sekä kehittää rakennusta paremmin vastaamaan tulevaa käyttöä.

Tietomallintaminen on prosessi, jossa rakennushankkeen suunnitelmista luodaan 3D-malli digitaaliseen muotoon. Tietomalli tuo esille rakennuksen ja siihen liittyvän tekniikan geometrian. Tietomallintamisella parannetaan suunnittelun laatua, kustannuslaskentaa ja projektinhallintaa.

Suunnitelmien sisällön hahmottaminen 3D:nä on helpompaa, ja näin saadaan vähennettyä suunnitelmaristiriitojen määrää sekä rakentamisen aikaisia muutoksia. Samalla myös urakoitsijan asennusjärjestys ja aikataulun suunnittelu helpottuu. Tietomallien tarjoama 3D-näkymä mahdollistaa geometrisesti monimutkaiset hankkeet. Lisäksi tietomalli sisältää runsaasti tietoa muun muassa eri rakennusmateriaaleista, rakennetyypeistä, kustannuksista sekä rakennusosien fysikaalisista ja toiminnallisista ominaisuuksista, mikä parantaa hankkeen tiedonhallintaa.
Talon tietomalli

Tietomallien sisältämän tiedon avulla hankkeen määrä- ja kustannuslaskenta tulee tarkemmaksi ja nopeammaksi. Myös erilaiset elinkaari-, energiankäyttö- ja LVIS-tekniset analysoinnit ovat mahdollista toteuttaa tietomallien avulla.

Tietomallikoordinaattori varmistaa tietomallintamisen parhaan mahdollisen toteutumisen

Suurin hyöty tietomallintamisesta saavutetaan, kun kaikki alat suunnittelevat tietomallipohjaisesti ja hankkeessa on mukana erillinen tietomalliasiantuntija ja/tai koordinaattori ohjaamassa tietomallintamista. Tietomallikoordinaattori tarkastaa yhdistelmämallin, joka luodaan suunnittelualojen tietomalleista. Yhdistelmämallista käydään läpi suunnitelmien ristiriidat ja toteutuskelpoisuus. Tietomallikoordinaattori huolehtii yhdistelmämallin tietosisällöstä, mikä palvelee hanketta laskenta- ja toteutusvaiheessa. Laadukas tietomalli helpottaa urakan aikataulutusta ja tarkentaa kustannuksia.

Tietomalliasiantuntijan/-koordinaattorin hyödyt hankkeelle

 • Toimii suunnittelusta riippumattomana laadunvarmistajana.
 • Tehostaa suunnittelutiedon hallintaa ja auttaa suunnittelun ohjauksessa.
 • Valvoo tilaajan etuja.
 • Varmistaa ja ohjaa kustannustehokkaaseen suunnitteluun.

Sitowise tarjoaa tietomallintamisen asiantuntijapalveluita tarvesuunnitteluvaiheesta lähtien rakennuksen käyttöönottoon asti, niin uudis- kuin saneeraushankkeissa.

Tietomalliasiantuntijan (BIM-manager) palveluitamme

 • tietomallintamista koskevien hankesuunnitelmien ja asiakirjojen laadinta
 • tietomallintamiseen liittyvien palveluiden hankinta (muun muassa tietomallintava suunnittelu, laserkeilaus ja inventointimallinnus, visualisointipalvelut)
 • tietomallintamisen ohjauksen sekä tietomallintamisen tarpeen hankekohtaisen määrittely
 • tietomallintamista hyödyntävän suunnittelunohjauksen fasilitointi
 • koulutuspalveluita ja opastusta tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja käyttäjille.

Tietomallikoordinaattorin palveluitamme

Tietomallikoordinaattorin palveluihimme kuuluu asiantuntijatehtävät alkaen tarveselvityksestä aina rakennuksen käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka, kuten:

 • tietomallien sisältö ja tasovaatimusten kartoitus sekä määrittely
 • tietomallintamista koskevien kokouksien organisointi (muun muassa yhteensovituskokoukset)
 • tietomallipohjainen suunnitelmien yhteensovitus, yhdistelmämallien laatiminen ja mallien välisten törmäysten tarkastamisen
 • tietomallien tietosisällön tarkastaminen ja laadunvarmistus
 • tietomallintamisen aikataulun valvonta
 • tiedon tuottaminen tietomalleista (esimerkiksi määräluettelot)
 • tietomalleihin liittyvien tietoteknisten ongelmien ratkominen
 • tietomallipohjaisen huoltokirjan varmistaminen ja opastus.