Miksi valita Sitowise

ATEX-pätevyys
Turvallisuussuunnitelmat
Räjähdysvaaran huomiointi sähkötekniikan suunnittelussa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat varmistavat työturvallisuuden

Räjähdyssuojausasiakirjat on laadittava kaikkiin tiloihin, joissa työntekijät altistuvat räjähdysvaaralle tiloissa valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien nesteiden, kaasujen tai pölyn takia. Pölyyn kannattaa kiinnittää erityishuomiota, koska usein unohtuu, minkälaisia riskejä metallien hiontapöly, puun käsittelystä syntyvä pöly tai jauhopöly aiheuttaa. ATEX-säädökset ovatkin tärkeä osa työturvallisuutta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä.

ATEX-pätevyys eri teollisuuden aloille

Sitowise toimii paloturvallisuuden asiantuntijana kaikenlaisissa tiloissa, joissa valmistetaan, säilytetään tai käsitellään palovaarallisia kemikaaleja tai räjähdysaineita, kuten ilotulitteita tai ampumatarvikkeita. Kaikilla asiantuntijoillamme on Kiwa Inspectan ATEX-pätevyys sekä laaja-alaista osaamista sähkö- ja LVI-tekniikasta sekä erilaisista kemikaaleista. Huomioimme eri aineiden turvallisuusvaatimukset tilan rakenteille, sammutuslaitteistolle, ilmanvaihdolle ja sähköasennuksille.

Tunnemme hyvin eri teollisuuden alojen, kuten kaupan alan ja logistiikkatilojen, erityisvaatimukset. ATEX-turvallisuus on huomioitava myös monissa laboratoriotiloissa, polttoaineen varastoinnissa ja oppilaitoksissa, joissa opetetaan esimerkiksi hitsausta tai maalausta.

Sähkölaitteiden käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa

ATEX-turvallisuuteen kuuluu räjähdysvaaran huomiointi sähkötekniikan suunnittelussa ja elektroniikkalaiteasennuksissa. Autamme suunnittelemaan kohteen sähkötekniikan niin, että kaikille laitteille on määritelty tarvittavat tilaluokat. Olennaista on määritellä räjähdyssuojausasiakirjoissa myös rakennuksen räjähdysvaarallisiksi alueiksi määritellyt tilat sekä niihin liittyvät toimintaohjeet. Silloin tietyissä tiloissa ei esimerkiksi käytetä matkapuhelimia.

Ympäristön suojelu vaarallisilta kemikaaleilta

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijamme varmistavat, että turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan kattavasti eri osa-alueet. Omaisuus- ja henkilöturvallisuuden lisäksi varmistamme ympäristön suojelun vaarallisilta kemikaaleilta. Näin estetään esimerkiksi kemikaali- ja palokaasujen sekä jätevesien pääsy luontoon. Se säästää myös kustannuksia, koska maaperän puhdistaminen voi maksaa selvästi enemmän kuin sammutuskustannukset, jos sammutusvesiä sekoittuu vaarallisiin kemikaaleihin.

Turvallisuussuunnitelmassa riskit kääntyvät varautumiseksi

ATEX-asiakirjojen lisäksi laadimme rakennuksille muita viranomaisten vaatimia turvallisuussuunnitelmia, kuten palontorjunta- ja pelastussuunnitelmia. Ne auttavat kääntämään kohdekohtaiset riskit järkeväksi varautumiseksi. Turvallisuus varmistetaan esimerkiksi suojaetäisyyksillä ja varoitusmerkinnöillä. Lisäksi kiinnitämme huomiota organisaation turvallisuuskulttuuriin, kuten henkilökunnan koulutukseen ja siivouskäytäntöihin.

Image
ikoni dig in to

Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvät asiantuntijapalvelut

  • Kemikaalien turvallisen valmistuksen, varastoinnin ja käsittelyn konsultointi
  • ATEX-säädösten huomiointi ja ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat (sis. tilaluokitussuunnitelmat)
  • Turvallisuussuunnitelmat, kuten palontorjuntasuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat
  • Turvallisuuskulttuurin luominen, konsultointi ja neuvonta
  • Ympäristön suojelu kemikaaleilta, palokaasuilta ja jätevesiltä.