Miksi valita Sitowise

Paloturvallisuuden hallinta kokonaisvaltaisesti
Paloteknisen suunnittelun eirtyisosaamista
Palotekniset asiantuntijalausunnot kokonaispalveluna
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Virallinen hyväksyntä poikkeuksellisten rakennustuotteiden käytölle

Autamme valitsemaan rakennukseen paloturvallisia tuotteita sellaisissakin tilanteissa, joissa tietyn tuotteen käyttö vaatii rakennuspaikkakohtaisen erillishyväksynnän. Palotekninen asiantuntijalausunto antaa varmuuden tuotteen paloteknisistä ominaisuuksista. Lisäksi käymme asiantuntijalausunnon läpi viranomaisten kanssa. Näin rakennukseen valitut tuotteet täyttävät varmasti viralliset vaatimukset eikä korvaavia tuotteita tarvitse etsiä kiireisen työmaavaiheen aikana.

FISE-pätevyys varmistaa asiantuntijalausuntojen laadun

Paloteknisillä suunnittelijoillamme on FISE-pätevyys ja laaja-alainen kokemus asiantuntijalausuntojen eri osa-alueista, kuten tuotekokonaisuuksista ja hyväksyntäperiaatteista. Tarjoamme asiantuntemusta erillishyväksynnän vaativien rakenteiden käytölle myös poikkeuksellisen haastavissa kohteissa, kuten sairaaloissa, ydinvoimaloissa ja maanalaisissa tiloissa.

Rakennustuotteen rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

Yleisin palotekninen asiantuntijalausunto koskee rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmennusta. Silloin palotekniikkasuunnittelijamme laatii asiantuntijalausunnon tuotteelle, jolla ei ole CE-merkintää, tyyppihyväksyntää tai muuta voimassa olevaa hyväksyntämenettelyä tai ne esimerkiksi poikkeavat kohteen erityisvaatimusten takia niiden hyväksynnästä. Laadimme asiantuntijalausuntoja esimerkiksi palo-oville, kiinteille ikkunoille ja lasiseinille.

Vertailulausunnot sekä kelpoisuus- ja soveltuvuusarviot

Hallitsemme rakennusten ja työmaiden paloturvallisuuden kokonaisvaltaisesti. Asiantuntijamme toteuttavat esimerkiksi rakennustuotteiden kelpoisuus- ja soveltuvuusarvioita sekä vertailulausuntoja eri rakentamismääräyksille tai standardeille. Palotekninen asiantuntijalausunto varmistaa, että rakennustuote soveltuu kohteeseen ja rakennuksen paloturvallisuus on kunnossa hankkeen alkaessa.

Palokuormalaskelmat ja lämpösäteilylaskelmat

Rakennusten palokuormalaskelmat ja toiminnalliseen mitoitukseen liittyvät lämpösäteilylaskelmat vaativat paloteknisen suunnittelun erityisosaamista. Toteutamme palokuormalaskelmat aina kohteesta kerättyjen havaintojen perusteella, jolloin laskelma vastaa varmasti todellisuutta. Kohdekäynnit ovatkin tärkeä keino varmistaa lähtötietojen luotettavuus silloin, kun piirustukset eivät kerro riittävästi.

Palotekniset asiantuntijalausunnot perustuvat tutkittuun tietoon

Palotekniset asiantuntijalausunnot toteutetaan pääasiassa sähköisessä muodossa. Valmis lausunto sisältää kaikki sen laadinnassa tarvitut dokumentit, kuten kohdehavainnot sekä julkiset hyväksyntäasiakirjat. Lisäksi hyödynnämme lausuntojen laadinnassa laajasti alan standardeja, tutkimustietoa ja tuotevalmistajien luottamuksellisia aineistoja.

Palotekniset asiantuntijalausunnot kokonaispalveluna

Usein palotekniset asiantuntijalausunnot ovat osa laajempaa paloteknistä kokonaissuunnittelua. Meihin kannattaa olla yhteydessä myös silloin, kun markkinoilta halutaan löytää sellaisia rakennustuotteita, joilla on tyyppihyväksyntä eikä siis tarvetta lisävarmentamiselle. Neuvomme mielellämme sopivien vaihtoehtojen valinnassa.

Image
ikoni dig in to

Palotekniset asiantuntijalausunnot

  • Rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtaiset varmennuslausunnot
  • Rakennusten ja työmaiden paloturvallisuuslausunnot
  • Maanalaisten tilojen palotekniset asiantuntijalausunnot
  • Rakentamismääräysten ja -standardien vertailulausunnot
  • Rakennustuotteiden kelpoisuus- ja soveltuvuusarviot
  • Palokuorma- ja lämpösäteilylaskelmat
  • Palotekniset neuvontapalvelut
  • Muuta, esim. poistumisturvallisuustarkastelut