Miksi valita Sitowise

Aina ajantasainen tieto säädöksistä
Paloturvan koulutukset, opastukset että pelastusharjoitukset kattava palvelukonsepti
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Jokaisen yrityksen ja kiinteistön haltijan tulee varautua onnettomuuksiin. Toiminta tositilanteessa on sujuvampaa ja turvallisempaa, kun on etukäteen käsitelty mahdollisia onnettomuustilanteita ja toimintamalleja niissä. Jokaisen työntekijän tai kiinteistön käyttäjän on helppo parantaa tilojen paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Yksinkertaisilla käytännöillä ja riskipaikkojen esille tuomisella saatetaan estää suurikin palo- ja henkilövahinko. Tässä on apuna palotekniset turvallisuuspalvelumme.

Ota paloturvan ammattilaiset avuksesi

Pelastuslaki määrittelee, että rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan on huolehdittava hallitsemansa rakennuksen palo- ja henkilöturvallisuudesta. Paloturvallisuuskatselmuksella voidaan helposti havaita useita rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuustekijöitä.

Pelastusharjoitus ja poistumisharjoitus ovat hyvä keino testata koulutuksen ja opastuksen toimivuutta käytännössä. Pelastusharjoitus on usein koulutuksen loppuhuipennus, jossa päästään lähemmäksi todellista tilannetta.

Paloteknisen turvallisuuden ammattilaisiltamme saat asiantuntevat paloturvallisuuskoulutukset, -katselmukset ja avun pelastusharjoitusten järjestämiseen monenlaisiin toimintaympäristöihin.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt pa­lo­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Tarjoamme yrityksille laadukasta koulutusta paloturvallisuudesta. Räätälöimme koulutuksen juuri toimintaanne sopivaksi. Laadukkaalla paloturvallisuuskoulutuksella parannetaan henkilökunnan turvallisuustietoisuutta ja näin pienennetään vahinkoriskiä.

Paloturvallisuusauditoinnit ja tarkastukset

Milloin viimeksi on kiinteistösi tai yrityksesi tilat käyty läpi paloturvallisuutta silmällä pitäen? Oletko myymässä kiinteistöä, ja kiinteistön paloturvallisuus olisi hyvä käydä läpi ennen myyntiä? Tarvitsetko ammattilaisen mukaan tilojesi palotarkastukselle?

Meiltä löytyy ammattitaitoinen henkilökunta kiinteistöjen paloturvallisuuskatselmuksille ja -tarkastuksille. Käynneistä kirjoitetaan raportit.

Pelastusharjoitukset

Pelastusharjoitukset ja poistumisharjoitukset ovat erittäin hyviä keinoja testata koulutuksen ja opastuksen toimivuutta käytännössä. Pelastusharjoitus on usein koulutuksen loppuhuipennus, jossa päästään lähemmäksi todellista tilannetta.

Pelastusharjoituksen suunnittelu ja organisointi vaatii myös kokemusta ja osaamista. Osaavalla organisointiavulla ja suunnittelun johtamisella saadaan pelastusharjoituksessa keskityttyä harjoitukseen, eikä harjoituksen järjestämistä tarvitse harjoitella samassa yhteydessä.

Meiltä saat osaavaa apua pelastusharjoituksen järjestämiseksi, suunnittelun johtamiseksi ja harjoituksen ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Laadimme tarvittaessa harjoitussuunnitelman sekä harjoitusraportin käydystä harjoituksesta.