Miksi valita Sitowise

Kokeneet asiantuntijat apunasi
Realistinen kuva hankkeesi etenemisestä
Huolellinen etukäteissuunnittelu aikataulun ja budjetin tukena
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Aikatauluohjaus 

Hankkeenhallinnan tärkein työkalu on hyvin laadittu ja realistinen aikataulu. Hankkeille tyypillinen ominaisuus on puolestaan pyrkimys mahdollisimman nopeisiin aikatauluihin. 

Kireän aikataulutuksen ohessa on huolehdittava moninaisia tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa sopimusteknisiin kysymyksiin, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen ja kustannusten hallintaan. Mikäli aikataulujen johtaminen ja aikatauluohjaus jäävät vaillinaisiksi, on seurauksena usein erilaiset sekaannukset ja katkokset töiden toteutuksessa, töiden ajautuminen päällekkäin ja uudelleen tekemisen riski. Asetelma on otollinen laadullisten ongelmien esiintulolle ja kustannusten karkaamiselle.  
Nostokurkia

Aikatauluhallintaa hankkeenne parhaaksi 

Aikatauluhallinnan palvelumme kattavat erilaiset selvitystyöt sekä aikataulun hallinnan jatkuvana asiantuntijapalveluna. Meiltä saa aikatauluhallinnan ohjeistusta ja ohjausta menetelmien valintaan sekä aikataulujen seuranta- ja analysointipalveluja. Vuorovaikutuksemme aikatauluhallinnan vastuutahojen kanssa on tiivistä, ja tuotamme raportteja päätöksenteon tueksi. Hankesuunnitelmaan kirjatun aikataulun realistinen edellytys on suunnitelmien ja muiden lähtötietojen olemassaolo. Toteutammekin aikatauluseurantaa myös suunnittelun ja ohjauksen apuvälineenä esimerkiksi seuraavissa hankevaiheissa:  hankkeen yleisaikatauluna, yleis- ja rakennusvaihetasolla, valvontatehtävissä  ja viikkosuunnitelmissa.

Aikataulusuunnittelun konkareina poistamme aikatauluihin sisäänrakennettua hukkaa. Tilaajan kanssa yhdessä muokkaamme toimintatapoja läpinäkyvämmiksi niin, että toiminnan kehittäminen ja tuottavuus parantuvat tyhjäkäynnin poistumisen myötä.  

Hyvin johdettuina kustannus- ja aikatauluohjaus kulkevat käsi kädessä, ja ne sisäistetään paitsi välttämättömiksi myös toivotuiksi työkaluiksi onnistuneen lopputuloksen kannalta.

Kustannusohjaus 

Monialaisia rakennushankkeita ja niiden suunnittelua tulee ohjata kustannusperusteisesti. 

Työryhmä pohtimassa
Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Vaikka kustannusohjaus on kiinteä osa suunnittelun ohjausta, saattaa toteuttamisen kokonaisajallinen kireys johtaa suunnitelmien keskeneräisyyteen. Suunnitelmien keskeneräisyys voi puolestaan johtaa erinäisten muutosten lisääntymiseen ja kustannusrakenteen pettämiseen.

Laajamittaista ja käytännönläheistä kustannusohjausta 

Jotta hankkeenne kustannusarviot ja budjetti sekä kustannusohjaus, säästökohteet ja riskienhallinta olisivat onnistuneen lopputuloksen kannalta optimaaliset, tarjoaa Sitowise käyttöönne laajamittaiset ja käytännönläheiset kustannusohjauksen palvelunsa. Hanke voi olla yksilöllisesti suunniteltava, vaativa ja korkean laatuvaatimuksen omaava. Tehokkaiden kustannusohjauksen keinoin hankkeen viivästykset vähenevät, laatu paranee ja töiden yhteensovitus sujuvoituu.  

Kustannusohjauksen asiantuntijapalvelumme ovat käytössänne myös erilaisten TKI-hankkeiden toteuttamisen yhteydessä. Kokeneet asiantuntijamme auttavat tutkimus- ja kehitysrahoitushakemusten laadinnassa, mikä vapauttaa resursseja tuotekehityksen nopeuttamiseen, palveluiden, liiketoimintamallien ja tuotteiden kehittämiseen sekä uudistamiseen. 

Image
ikoni dig in to

Hankkeiden ja projektien kustannusohjauspalveluumme sisältyy

  • kustannuslaskennan ohjeistus ja menetelmät 
  • aikataulun ja kustannusten optimointi 
  • kustannuslaskennan seuranta ja suunnitteluttaminen 
  • vuorovaikutus kustannuslaskelmista 
  • raportointi päätöksenteon tueksi
  • suunnittelunohjaus kustannusperusteisesti.