Miksi valita Sitowise

Osaaminen kaikenkokoisiin rakennuksiin
Viimeisin tieto rakennusten paloturvavaatimuksista
Myös osana Sitowisen muita palveluja
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Palotekninen suunnittelu perustuu lakeihin, asetuksiin, viranomaismääräyksiin ja kokemuksen tuomaan ammattitaitoon. Turvallisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi on aina olemassa useita ratkaisuvaihtoehtoja.

Suunnittelijamme tuovat esiin eri vaihtoehdot ja valitsevat näistä tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa kohteeseen sopivimmat ratkaisut. Tarjoamme palontorjunnan erikoissuunnittelua myös saumattomana osana Sitowisen muuta talon- tai infrarakentamissuunnittelun kokonaisuutta.

Paloturvan ammattilaisemme suunnittelevat kaikenkokoisia ja kaikkien käyttötarkoituksien paloturvallisia rakennuksia kuten asuinrakennuksia, liiketiloja, kouluja, hotelleja, teollisuusrakennuksia ja niin edelleen. Tunnemme eri rakennustyyppien vaatimukset ja erityisominaisuudet.

Onnistunein ja kustannustehokkain palotekninen suunnittelu alkaa hankkeen varhaisvaiheessa.

Kullekin rakennustyypille parhaat palotekniset suunnitteluratkaisut

Olemme tiiviisti mukana rakennuksen paloturvallisuuden suunnittelussa koko rakennuksen suunnitteluprosessin ajan. Paloasiantuntijamme laatii asiakastarpeiden pohjalta kaikki tarvittavat palotekniset suunnitelmat, savunpoistosuunnitelmat, asiantuntija-arviot, poistumistieratkaisut, automaattiset sammutusjärjestelmät ja näiden mitoitusperusteet. Konsultoimme ja opastamme muita suunnittelijoita paloteknisissä ratkaisuissa.

Palotekniikan asiantuntijamme selvittävät myös muun muassa rakennuksen poistumisjärjestelyt, rakenteelliset vaatimukset, savunpoistoratkaisut ja eri paloturvallisuusjärjestelmien tarpeet. ​

Palotekniset suunnittelijamme käyvät läpi eri vaihtoehtoja ja valitsevat tilaajan ja suunnittelijaorganisaation kanssa ratkaisun, jolla saavutetaan kustannustehokas ja paloteknisesti turvallisin lopputulos kullekin tilalle ja rakennukselle.

Palotekniset suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme

Palotekninen suunnittelu

 • Palotekninen suunnittelu kannattaa aloittaa jo arkkitehtisuunnittelun alkuvaiheessa. Palotekninen suunnittelija käy arkkitehdin kanssa yhdessä läpi rakennuksen paloteknisiä vaatimuksia ja eri vaihtoehtoja vaatimusten täyttämiseksi. Paloteknisen suunnittelijan tulo suunnitteluprosessiin jo alkuvaiheessa helpottaa ja selkeyttää rakennuksen paloteknisten ratkaisujen löytymistä ja näin sujuvoittaa projektin etenemistä.
 • Paloteknistä suunnitelmaa hyödyntävät pääsuunnittelijan lisäksi myös erityissuunnittelijat. Paloteknisestä suunnitelmasta viranomaiset näkevät helposti rakennuksen palotekniset ratkaisut.

Savunpoistosuunnittelu

 • Savunpoistosuunnitelma on erillinen suunnitelma siitä, miten rakennuksen savunpoisto toteutetaan. Savunpoistosuunnitelman laatiminen ja hyväksyttäminen viranomaisilla on usein rakennusluvan ehtona.
 • Savunpoistosuunnitelmassa käydään läpi savunpoiston periaatteet, laitteistovaatimukset, mitoitus, savunpoistolohkot ja niin edelleen. Savunpoistosuunnitelmaan kuuluu tekstiosuus ja pohjakuvat, jotka on täydennetty savunpoiston merkinnöillä. Pohjakuvia käytetään savunpoiston laukaisukaavioina savunpoiston laukaisukeskuksessa. Savunpoistosuunnitelma sisältää myös savunpoiston käyttöohjeet savulohkoittain.
 • Savunpoistosuunnitelmaa hyödyntävät arkkitehdin ja erikoissuunnittelijoiden lisäksi myös loppukäyttäjä ja pelastuslaitos. Asianmukainen savunpoistosuunnitelma helpottaa savunpoiston säännöllistä testausta ja huoltoa sekä pelastuslaitoksen toimintaa onnettomuustilanteessa. Asianmukainen savunpoistosuunnitelma selkeyttää sähkö-, IV- ja automaatiosuunnittelijan työtä savunpoistolaitteiston suunnittelussa sekä helpottaa savunpoistolaitteiston lopputestausta ja käyttöönottoa. Selkeä ja toimiva savunpoistosuunnitelma tuo kustannussäästöjä ja vähentää turhan työn tekemistä.
 • Laadimme savunpoistosuunnitelman ja hyväksytämme sen tarvittaessa viranomaisilla.

Palokatkosuunnittelu ja -konsultointi

 • Asiantuntijamme konsultoivat ja opastavat paloteknisten haasteiden ja kysymysten kanssa. Konsultointi voi olla vaikkapa yksittäisen korjauskohteen, paloteknisen ratkaisun tai hankkeen alkuvaiheen konsultointia.
 • Laadimme palokatkosuunnitelmat ja tarjoamme myös suunnitelmien konsultoinnit.

Räjähdyssuojausasiakirjojen laatiminen ja ATEX-konsultointi

 • Asiantuntijamme laativat niin alustavat ATEX-selvitykset kuin myös räjähdyssuojausasiakirjat. Konsultoimme ja opastamme tilaajaa ja muita suunnittelijoita räjähdyssuojausasiakirjoihin ja yleisesti ATEX:iin liittyvissä asioissa.
 • ATEX-palvelumme perustuvat riskien arviointiin, jonka pohjalta laaditaan tilaluokitussuunnitelma ja räjähdyssuojausasiakirja. Riskien arviointia ja räjähdyssuojausasiakirjaa tulee ylläpitää sekä päivittää, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan olennaisesti.
 • Järjestämme asiakkaille myös koulutuksia ATEX-asioihin liittyen.
 • Kohteet, joihin olemme tehneet ATEX-konsultointia ja laatineet suunnitelmia, ovat esimerkiksi kouluja, teollisuuslaitoksia ja polttoaineen jakeluasemia.

Paloteknisten lausuntojen teko

 • Kauttamme saat kaikki rakennushankkeesi palotekniset lausunnot. Lausunto voidaan tehdä yksittäisesti rakennusosasta tai laajemmasta kokonaisuudesta.

Poistumisturvallisuusselvitysten teko

 • Poistumisturvallisuusselvitys edellytetään tehtäväksi muun muassa hoitolaitoksiin, vanhainkoteihin, vuodeosastoille ja hoitokoteihin. Asiantuntijamme laativat yhdessä käyttäjän kanssa poistumisturvallisuusselvityksiä.