Miksi valita Sitowise

Pätevä valvoja hallitsee riskejä tehokkaasti.
Valvojillamme on vankka kokemus ja pätevyydet kunnossa.
Ison talon koko asiantuntijaverkosto tarvittaessa käytettävissä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Talotekniikan valvonta laadun puolella ja yllätyksiä vastaan

Niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin hankkeissa on kasvavassa määrin taloteknisiä järjestelmiä, joiden laadun, kustannusten ja toimivuuden sekä tavoitteiden varmistamiseksi alan monipuoliset valvojamme ovat käytettävissänne. 

 Valvoja toimii tilaajan edunvalvojana hankkeen läpi. Onpa hanke pieni tai suuri, on ensisijaisen tärkeää dokumentoida hankkeen eri vaiheet. 

Talotekniikan valvojat on hyvä kiinnittää hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen valvojat pystyvät kommentoimaan ja puuttumaan tarvittaessa ristiriitaisuuksiin sekä esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitelmissa esitettyihin malleihin. Toteutuksen kilpailutuksessa saadaan laadukkaampia ja tarkempia tarjouksia, kun laaditut suunnitelmat ovat mahdollisimman tarkkoja.  

Valvomme rakentamisen toteutumista asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme myös mahdollisiin lisä ja muutostöihin liittyvistä selvityksistä ja tarkastuksista. 

Talotekniikan valvontaa
Valvontatyömme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden toteuttamista. Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia. 

Laadunvarmistus 

Pyrimme valvontatyössä varmistamaan, että työvaiheet tehdään alusta alkaen oikein ja hankkeelle laadittujen suunnitelmien mukaan. Työvaiheen aloituksessa pidämme tarvittavat mallikatselmukset ja vertaamme työsuoritusta kohteen suunnitelmiin sekä työsuoritteesta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. 

Valvontasuunnitelma 

Ilman suunnitelmaa työ ei voi edetä suunnitelmallisesti. Suunnittelemme valvontatyön toteutuksen ja varmistamme, että valvonnassa on oikea määrä resursseja käytössä oikeaan aikaan. Valvontasuunnitelmassa huomioimme myös kohteen erityispiirteet ja tarvittavat malli- ja työvaihetarkastukset sekä laadunvarmistukset. ​ 

Työmaakäynnit ja dokumentointi 

Suoritamme koko työmaan ajan säännöllisiä valvontakäyntejä kohteessasi. Työmaavalvontakäynneillä kuvaamme kohteesi keskeisiä työvaiheita ja laadimme sinulle raportin käynneistä. Kun kohde on valmistumassa, laadimme kohteen virhe- ja puuteluettelot kohteen vastaanottoa varten. Hyvä dokumentointi helpottaa tiedon kulkua työmaavaiheessa, kertoo kuinka työ suoritettiin ja auttaa mahdollisissa työmaan tai takuun aikana esiin tulevissa häiriötilanteissa. 

Vastuullisuus ja ympäristö 

Mielestämme koko rakennusalaa voidaan haastaa tekemään jatkuvasti yhä vastuullisempia valintoja. Huomioimme tämän myös valvontatyössämme esimerkiksi edistämällä ympäristöä säästäviä ratkaisuja sekä materiaalivalintoja. Päämääränämme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.