Miksi valita Sitowise

Käytössäsi on ajantasaiset kartat ja selkeät yhteenvetoraportit metsien CO2- ja biodiversiteetin tilasta ja kehityksestä eri skenaarioissa
Sijoita aurinko- ja tuulivoimalat optimaalisiin paikkoihin
Vertaile suunnitteluvaiheessa hankkeen vaikutuksia hiilinieluihin ja biodiversiteettiin
Minimoi maankäytön muutoksen vaikutuksia ympäristöön
Löydä potentiaaliset kompensaatiokohteet kartalta
Tarjoamme uusiutuvan energian toimijoille tekoälyyn ja satelliittiseurantaan perustuvia ajantasaisia karttoja ja yhteenvetoraportteja. Nopeuta koko lupamenettelyn prosessia!

Tarjoamme uusiutuvan energian toimijoille tekoälyyn ja satelliittiseurantaan perustuvia ajantasaisia karttoja ja yhteenvetoraportteja. Yhdessä perusaineistojemme kanssa ne tehostavat hankkeen seulontavaihetta, mikä puolestaan nopeuttaa koko lupamenettelyä. Lisäksi palvelumme avulla voidaan tuottaa entistä edistyksellisempää raportointia hankkeiden vaikutuksista.

Kestävämpää maankäytön suunnittelua

Smartlas tarjoaa monipuolisia kartta-aineistoja, joiden avulla voidaan esimerkiksi sijoittaa aurinko- ja tuulivoimalat optimaalisesti maankäytön muutosten vaikutukset huomioiden (lue lisää). Parhaiten tarkoitukseen sopivien alueiden lisäksi kartalla näkyy alueet, joilla luonto on monimuotoisimmillaan tai joista löytyy suurimmat hiilinielut. Välttämällä voimaloiden sijoittamista näille alueille maankäytöstä tulee ilmastollisesti ja ympäristön kannalta kestävää. Samoja karttoja voidaan käyttää myös parhaiden kompensaatiokohteiden etsimiseen.

Smart Analytics and Maps -työkalujen avulla voidaan myös tuottaa vaivattomasti entistä kehittyneempiä raportteja maankäytön muutoksen vaikutuksista hiilidioksidiin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Älykkäät kartta-aineistot yhdestä palvelusta

Smartlas-palvelusta saat sekä avoimet, luvanvaraiset että tekoälyn avulla rikastetut paikkatietoaineistot käyttöösi rajapintana suoraan pilvestä. Aineistot ovat käytettävissä myös esimerkiksi Louhi-tuotteessamme.

Voimalinja auringonlaskussa

Tarjoamamme aineistot (WMS/WMTS/WFS-rajapinnat)

Älykkäät aineistot

 • Aurinkovoimaloiden optimaaliset sijaintipaikat
 • Metsien kasvu ja hiilitase kartalla
 • Metsien monimuotoisuusindeksi
 • Suunnittelualueita koskevat CO2- ja biodiversiteettiyhteenvedot 

Perusaineistot

 • Kiinteistörajat
 • Maakuntakaavat
 • Maanmittauslaitoksen perusaineistot
 • Digiroad
 • SYKE:n aineistot
 • GTK:n aineistot
 • Tilastokeskuksen aineistot
 • Museoviraston aineistot
 • Avoin rakennustieto (Digi- ja väestötietovirasto, kunnat)
 • Energia+-paketti, sisältää muun muassa
  • Yksityistiet
  • Maaperä
  • Suojelualueet
  • Ilmasto-olosuhteet
 • Kuntien ortokuvat
 • Ajantasa-asemakaava
 • Johdonomistajan taustakartta
 • Asiakaspotentiaaliaineisto
 • Sentinel 2 -satelliittikuvat