Miksi valita Sitowise

40 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus
yli 200 rakennesuunnittelun asiantuntijaa
Mittavat referenssit myös erikoiskohteista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakennesuunnittelun asiantuntijaselvitys tarjoaa puolueettoman ratkaisun pattitilanteisiin

Joskus rakennushankkeissa vastaan tulee pattitilanteita, joita voivat olla esimerkiksi ongelmat, erimielisyydet tai rakenteelliset vauriot. Tällöin ratkaisun syntymiseksi saatetaan tarvita hankkeen ulkopuolista asiantuntijaselvitystä. Selvitykset voivat koskea kantavia rakenteita, kuormien määritystä tai vaikkapa rakennusfysiikkaa. Asiantuntijalausunnon avulla voidaan ratkaista kiperätkin tilanteet.

Rakennesuunnittelun asiantuntijaselvityksen avulla voidaan ratkaista kiperätkin tilanteet, kuten rakennushankkeissa ilmenevät rakenteelliset vauriot.

Rakenteita kannattaa tarkastella käyttötarkoituksen muuttuessa

Kaikenlaiset käyttötarkoituksen muutokset vaikuttavat yleensä rakenteisiin kohdistuviin kuormituksiin. Tällöin on hyvä arvioida rakenteiden kestävyyttä kuormituksen muuttuessa. Käyttötarkoitusten muutokset saattavat johtaa myös kantavien rakenteiden aukottamiseen. Tällaisessä tilanteessa rakennetta voidaan tutkia paikallisesti esimerkiksi kehittyneen epälineaarisen FEM-laskennan kautta.

Tyypillinen rakennesuunnittelun asiantuntijaselvitystä kaipaava tilanne on varaston lattian kestävyyden arviointi, kun kuormitusten suuruus ja sijainti muuttuvat vuokralaisen vaihtuessa. 

Joskus työmaalla sattuu virheitä, jolloin raudoitusta saattaa olla suunniteltua vähemmän tai väärässä sijainnissa ja betonin lujuus voi olla suunniteltua heikompaa. Tällaisessakin tilanteessa voidaan tarkastella rakennetta tarkemmin ja tutkia, kestääkö rakenne silti suunnitellut kuormitukset vai pitääkö sitä vahvistaa.

Käyttötarkoituksen muutokset saattavat vaikuttaa rakenteisiin kohdistuviin kuormituksiin. Silloin on hyvä arvioida rakenteiden kestävyyttä uudessa käyttötavassa.