Miksi valita Sitowise

Ammattitaitoinen ja käytännönläheinen suunnittelu ja saumaton yhteistyö asiakkaan kanssa.
Valmius suorittaa vesilähteen mittaus ja tehdä siitä mittauspöytäkirja ennen varsinaista suunnittelua.
Erityisosaamisena vaativien kohteiden sammutusjärjestelmien tietomallinnus.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Palotekninen suunnittelu on olennainen osa sammutusjärjestelmän suunnittelun lähtötietojen kartoittamista.

Automaattisen sammutusjärjestelmän vaatimus tulee viranomaisilta. Vaatimus voi perustua henkilösuojaukseen, kohteen palokuormaan tai palo-osastoinnin kokoon.

Myös vakuutuslaitos voi vaatia sammutusjärjestelmää omaisuuden suojaamiseksi.

Omaehtoinen suojaus voi tulla myös kysymykseen, jos esimerkiksi asukkaiden pelastaminen ei onnistu riittävän nopeasti hoitolaitoksissa.

Suunnittelussamme lähtökohtana on löytää kunkin kohteen tarpeita vastaava sammutusjärjestelmäratkaisu kustannustehokkaasti.

Ammattitaitoisella ja käytännönläheisellä suunnittelulla ja saumattomalla yhteistyöllä asiakkaan kanssa varmistamme jokaiseen kohteeseen oikein mitoitetun, sääntöjen mukaisen sammutusjärjestelmän.

Suunnittelemme:

  • sprinklerijärjestelmiä
  • matalapainevesisumujärjestelmiä
  • korkeapainevesisumujärjestelmiä
  • kaasujärjestelmiä
  • vaahtojärjestelmiä

Suunnitteluryhmämme erityisosaamista on vaativien kohteiden sammutusjärjestelmien tietomallinnus.

Meillä on myös valmius suorittaa vesilähteen mittaus ja tehdä siitä mittauspöytäkirja ennen varsinaista suunnittelua.

Suunnitelmien laadinnassa noudatamme aina voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Sammutusjärjestelmä varustettuna paineenkorotuspumpuilla.
Sammutusjärjestelmä varustettuna paineenkorotuspumpuilla (esim. teollisuuslaitokset).
Sammutusjärjestelmä ilman paineenkorotusta.
Sammutusjärjestelmä ilman paineenkorotusta (esim. hoivakodit).