Miksi valita Sitowise

Pätevä valvoja hallitsee riskejä tehokkaasti.
Valvojillamme on vankka kokemus ja pätevyydet kunnossa.
Ison talon koko asiantuntijaverkosto tarvittaessa käytettävissä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Talonrakennustöiden valvonta varmistaa rakennusprojektisi onnistumisen

Valvomme rakentamisen toteutumista asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme myös mahdollisiin lisä ja muutostöihin liittyvistä selvityksistä ja tarkastuksista. Valvontaorganisaatiomme koostuu eri alojen asiantuntijoista, joten vastaamme kokonaisvaltaisesti rakennus ja talotekniikkatöiden valvonnasta. Valvontatyömme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa. Suoritamme urakan vastaanotto ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia. 

Laadunvarmistus 

Varmistamme valvontatyössä, että työvaiheet tehdään alusta alkaen oikein ja hankkeelle laadittujen suunnitelmien mukaan. Työvaiheen aloituksessa pidämme tarvittavat mallikatselmukset ja vertaamme työsuoritusta kohteen suunnitelmiin sekä työsuoritteesta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. 

Valvontasuunnitelma 

Ilman suunnitelmaa työ ei voi edetä suunnitelmallisesti. Suunnittelemme valvontatyön toteutuksen ja varmistamme, että valvonnassa on oikea määrä resursseja käytössä oikeaan aikaan. Valvontasuunnitelmassa huomioimme myös kohteen erityispiirteet ja tarvittavat malli- ja työvaihetarkastukset sekä laadunvarmistukset. ​ 

Työmaakäynnit ja dokumentointi 

Suoritamme koko työmaan ajan säännöllisiä valvontakäyntejä kohteessasi. Työmaavalvontakäynneillä kuvaamme kohteesi keskeisiä työvaiheita, ja laadimme sinulle raportin käynneistä. Kun kohde on valmistumassa, laadimme kohteen virhe- ja puuteluettelot kohteen vastaanottoa varten. Hyvä dokumentointi helpottaa tiedon kulkua työmaavaiheessa, kertoo kuinka työ suoritettiin ja auttaa mahdollisissa työmaan tai takuun aikana esiin tulevissa häiriötilanteissa. 

Vastuullisuus ja ympäristö 

Mielestämme koko rakennusalaa voidaan haastaa tekemään jatkuvasti yhä vastuullisempia valintoja. Huomioimme tämän myös valvontatyössämme muun muassa edistämällä ympäristöä säästäviä ratkaisuja sekä materiaalivalintoja. Päämääränämme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.

Takuuajan valvomo

Palvelun avulla asiakkaan on helppo ottaa haltuun rakennushankkeen takuuajan vika- ja vaurioilmoitusten koordinointi ja saada myös läpinäkyvyys takuuajan tapahtumiin. Takuuajan valvomo -palvelussa tehtyjen vikailmoitusten läpikäynti ja luokittelu sekä vikojen korjausten koordinointi ja raportointi kuuluvat pakettiin.