Miksi valita Sitowise

Työskentelemme sujuvasti kaikilla markkinoilla olevilla järjestelmillä
Olemme puolueeton toimija järjestelmän valinnassa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Olemme Suomen johtavia huoltokirja-asiantuntijoita ja tarjoamme kokonaispalveluja sähköisten huoltokirjojen laatimiseen, päivittämiseen ja ylläpitoon.

Autamme myös järjestelmähankinnoissa sekä nykyisen järjestelmän käytön kehittämisessä.

Huoltokirjakoordinointi

Toimimme huoltokirjakoordinaattoreina vuosittain sadoissa hankkeissa. Laadimme sähköisiä huoltokirjoja kiinteistönomistajille, rakennusliikkeille ja tilojen käyttäjille ympäri Suomen. Tuotamme sähköiset huoltokirjat puolueettomasti ja järjestelmäriippumattomasti kaikkiin merkittäviin sähköisiin huoltokirjajärjestelmiin.

Huoltokirjakoordinaattori varmistaa, että suunnittelijat ja urakoitsijat tietävät, mitä tietoja ylläpitoa varten pitää toimittaa, milloin tiedot pitää toimittaa ja missä formaatissa. Seuraamme, että tiedot ovat saatavilla ajallaan ja siirrämme ne tilaajan valitsemaan huoltokirjajärjestelmään. Näin pystymme takaamaan selkeän prosessin, ohjeistuksen ja raportoinnin sekä pitävät aikataulut.

Datalähteinä toimivat hankkeen osapuolet eli suunnittelijat ja urakoitsijat, projektipankit ja tietomallit.  Datan virtaamisessa hankkeelta ylläpidon käyttöön voidaan hyödyntää myös integraatioita eri ohjelmistojen välillä.

Huoltokirja laaditaan tilaajan vaatimusten mukaisesti. Jos tilaajalla ei ole ohjeistuksia tai malleja, voimme sellaiset tehdä tai auttaa määrittelytyössä.

Yksittäisissä kohteissa hyödynnämme alan parhaita käytäntöjä ja vuosikymmenten kokemustamme parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Huoltokirjan laadintapalvelut

Huoltokirja voidaan laatia rakennushankkeen yhteydessä tai olemassa olevaan yksittäiseen kohteeseen tai koko kiinteistökantaan. Uudis- ja perusparannushankkeissa huoltokirja on rakennusluvan ehtona.

Uudis- ja perusparannuskohteissa yhteydessä tiedot kerätään hankeorganisaatiolta ja siirretään valittuun järjestelmään

Laadinnassa keskeisintä on se, että tiedot on määritetty kaikissa kiinteistösalkun kohteissa samalla logiikalla. Vain tämä mahdollistaa huoltokirjan hyödyntämisen, ylläpidon johtamisen ja raportoinnin tilaajan tavoitteiden mukaisesti.

Huoltokirja on yksi osa kiinteistön ylläpidon johtamiseen liittyvää tiedonhallintaa.  

Teknisen tiedon lisäksi autamme kiinnittämään huomiota palvelukuvauksiin ja palvelusopimuksiin.

Huoltokirjan ylläpito- ja päivityspalvelut

Huoltokirjan ylläpitopalvelulla varmistetaan, että huoltokirjajärjestelmä palvelee ylläpidon tarpeita optimaalisella tavalla, sisältö on ajan tasalla ja kaikilla on pääsy tietoon oikean käyttöoikeus roolin kautta. Sitowisen rooli voi olla järjestelmän pääkäyttäjä tai sisällön ylläpitäjä tai molempia. Toimimme linkkinä tilaajan, ohjelmistotoimittajan ja palvelutuotannon välillä.

Päivitämme tiedot muutoksista, korjauksista, laiteuusinnoista ja huolloista reaaliajassa kohteen sähköiseen huoltokirjaan. Autamme myös järjestelmämuutoksissa, joissa huoltokirjan tiedot siirretään uuteen järjestelmään rajapintojen ja integraatioiden kautta.

Kiinteistökauppojen jälkeen liitämme sujuvasti myös uudet rakennukset kiinteistönomistajan huoltokirjajärjestelmään muiden kiinteistösalkun rakennusten kanssa samalla logiikalla ja tietosisällöllä.