Miksi valita Sitowise

Aina pätevät ammattilaiset palveluksessasi
Ratkaisut kaikkiin kiinteistöjen kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kuntoarvioinnit, -tutkimukset ja selvitykset kiinteistön koko elinkaarelle

Tarjoamme asiantuntemuksella ja kokemuksella kaikki kiinteistön elinkaaren kuntoarviot, -tutkimukset ja selvitykset kaikkialla Suomessa. Voimme olla apuna uudisrakennuksen tai korjauksen laadunvarmistuksessa, laatia kuntoarvion kunnossapidon suunnittelun avuksi ja toteuttaa erilaisia kuntotutkimuksia korjaussuunnittelun tueksi.

Laajan palvelutarjontamme vuoksi saat meiltä koko korjaushankkeeseen liittyvän konsultoinnin kätevästi saman katon alta. Tutkimuksista ja selvityksistä voimme jatkaa luontevasti korjaussuunnitteluun ja siitä edelleen rakennuttamiseen, työmaavalvontaan ja laadunvarmistuksiin.

Oikea-aikaisilla kuntotutkimuksilla ja -arvioinneilla säästöjä

Kun kiinteistön kunto on selvillä, korjaukset osataan ajoittaa ja mitoittaa oikein. Tällöin kiinteistön kunnossapito on mahdollisimman kustannustehokasta. Liian aikaisin tehdyllä korjauksella saatetaan heittää hukkaan jäljellä ollutta käyttöikää, kun taas liian myöhään tehtynä korjaus voi osoittautua odotettua suuremmaksi.

Tavallisin tilanne on se, että rakennuksen, sen osan tai jonkin järjestelmän kuntotietoa tarvitaan, jotta osataan ajoittaa ja mitoittaa tuleva korjaus oikein.

Selkeillä raporteilla sujuvaa tiedonvaihtoa

Raportoimme työmme tulokset aina mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti, jotta raportit palvelisivat asiakastamme parhaalla mahdollisella tavalla. Pidämme mielellämme myös raporttien esittelytilaisuuksia tai käymme muutoin tuloksia läpi yhdessä asiakkaamme kanssa. Näin voimme varmistaa sujuvan siirtymisen hankkeen tai projektin seuraavaan vaiheeseen.

Kuntoarvioinnin ja -tutkimusten palvelumme

Henkilö tutkii rakennuksen kuntoa suojavarusteissa.

Kiinteistöjen kuntotutkimukset

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön laatimia kuntotutkimuksia kiinteistön kunnon selvittämiseen pintaakin syvemmältä. Kuntotutkimuksiimme kuuluu tutkittavasta kohteesta riippuen rakenneavauksia, näytteenottoa ja mittauksia.
Kuva Lapinniemen keräämön sisätiloista saneerauksen jälkeen.

Kiinteistöjen kuntoarvioinnit

Laadimme kaikenlaisten kiinteistöjen kuntoarviot laadulla ja tuhansien tehtyjen kuntoarvioiden tuomalla kokemuksella. Tekemämme kuntoarviot soveltuvat erinomaisesti sekä asunto-, palvelu-, liike- että toimitilakiinteistöihin. Tuottamamme palvelut ovat tasalaatuisia ympäri maan.
Henkilöt mittaavat rakenteita.

Rakennusterveyspalvelut

Rakennusterveyspalvelut ovat yhdistelmä kuntotutkimuksia ja erikoisasiantuntijuutta. Tarjoamme esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan palveluita, altistumisolosuhteiden arviointeja sekä sisäilma- ja kosteusteknisiä tutkimuksia.
Suunnittelija ja urakoitsijan edustajat rakennuksen pihalla.

Työmaa-aikaiset laadunvarmistukset

Tarjoamme kattavan valikoiman laadunvarmistuksen palveluita erilaisten hankkeiden tarpeisiin, sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin.
ilmanlaatu asuinalueilla voi heiketä vaikka liikenteen vaikutuksesta

Nostamme vastuullisuuden rimaa

Kiinteistöjen kuntoarviointi, tutkimus- ja tarkastuspalveluilla sekä rakennusterveysasiantuntijan palveluilla autamme asiakkaitamme pitämään kiinteistönsä terveellisinä, turvallisina ja käyttötarkoitustaan parhaiten palvelevina, aina kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on olla alamme vastuullisin toimija.
terveellinen sisäilma on jokaisen oikeus