Miksi valita Sitowise

Yhteen hitsautunut asiantuntijatiimi
Vuosien kokemus tuulivoimahankkeista
Monipuolinen osaaminen hankkeen eri vaiheisiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tuulivoimahankkeen rakentamista edeltää useamman vuoden selvitys-, neuvottelu-, suunnittelu- ja arviointityö, minkä lisäksi tarvitaan erilaisia sopimuksia ja lupia. Näiden työvaiheiden asiantunteva toteutus ja koordinointi sekä sujuva vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa koko prosessin ajan auttavat hanketta etenemään menestyksekkäästi.

Havainnekuva Sitowisen palveluista uusiutuvien energialähteiden hankkeissa

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana ehtii tapahtua paljon, ja hankkeeseen tarvitaan monenlaista erityisosaamista. Hankkeen suunnitteluvaiheessa olemme hanketoimijan tukena niin hankkeen alkuvaiheen selvityksissä, kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa, tarkemmissa selvityksissä ja suunnittelussa kuin lupaprosesseissakin. Tuulivoimaloiden kohotessa hankealueelle hoidamme tuulivoimahankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Lapojen jo pyöriessä huolehdimme toiminnanaikaisesta seurannasta. 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana ehtii tapahtua paljon, ja hankkeeseen tarvitaan monenlaista erityisosaamista

 

Perinteisempiä palveluitamme täydentää digitaaliset ratkaisut. Sen keskiössä on kartta, joka jäsentää valtavan tietomäärän helppokäyttöiseksi ja hallittavaksi kokonaiskuvaksi. Aino-palvelullamme käytössäsi on aina puolestasi päivitetyt valtakunnalliset paikkatietoaineistot ja analyysit. Selainpohjainen Louhi puolestaan kokoaa eri lähteistä tulvivan tiedon helposti hyödynnettävään muotoon kartalle. Lisäksi Louhella voit ylläpitää omaa dataasi.

Digitaaliset ratkaisut helpottavat maanvuokrasopimusten ja hinnoittelumallien hallintaa. Visualisoidun kokonaiskuvan avulla voit aidosti johtaa tiedolla. Oikeisiin asioihin keskittymällä tehostat toimintaasi ja vähennät riskejä. Selkeä yhteinen tilannekuva auttaa myös viestimään selkeästi niin organisaation sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Selkeä viestintä on konkreettinen toimi vastuullisuuden nostamiseksi keskiöön.

Omisti organisaatiosi metsää tai olit sitten tekemisissä maanomistajien kanssa, tasapainon löytäminen vihreiden arvojen ja tarpeellisten hakkuiden välille on tärkeää.

Metsänhakkuut nousevat yhä useammin keskusteluun myös energia-alan hankkeissa. Tarjoomaamme kuuluu metsän kasvun laskentapalvelu. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan simuloida niin maaperään kuin puustoonkin sitoutunutta hiilivarastoa eri metsänhoitotoimenpiteillä. Laskentapalvelusta hyötyvät organisaatiot, jotka tarvitsevat tietoja metsän kasvusta sekä hiilivaraston nykytilasta ja kehityksestä. Smart Analytics -ratkaisuihimme kuuluu myös luonnon monimuotoisuuden analytiikka. Luontoselvitysten pohjalta tehtävät luontovaikutusten arvioinnit, Lumo-katsaukset ja hankkeiden ja toiminnan luontovaikutusten arviointipalvelut, toimenpide- ja toimintasuositusten laatimispalvelut sekä Lumo-viestintäpalvelut.

tuulivoimahankkeet ovat vuosien projekteja

Tuulivoima on tulevaisuutta – ja tätä päivää 

IImastonmuutoksen torjunnan sekä teollisuuden, lämmöntuotannon ja liikenteen sähköistymisen arvioidaan johtavan sähkönkulutuksen kasvuun. Päästöttömänä ja uusiutuvana energiantuotantomuotona tuulivoima on oiva tapa vastata tähän kysyntään edesauttaen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi tuulivoiman rakentamisella voidaan kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta. 

Nykyisellä kustannustasolla tuulivoima on Suomessa edullisin energiantuotantotapa, ja tulevaisuuden tuulivoimahankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Suomessa suunnittelussa olevien tuulivoimahankkeiden määrä onkin ollut tasaisessa nousussa viime vuosien aikana.

Kehittyneen tuulivoimateknologian myötä tuulivoimaa on mahdollista nykyisin tuottaa kautta maan. 

Tuulivoimapalvelumme kattavat hankkeen kaikki tarpeet 

Sitowisen monialaisesta osaamisesta ja yhteistyöverkostosta löytyy asiantuntijat kaikkiin tuulivoimahankkeen tarpeisiin. Kun tarvittava asiantuntijaverkosto on valmiina, on hankkeen eteneminen sujuvaa ja tiedonkulku saumatonta. 

Palvelumme tuulivoimahankkeissa: 

 • esiselvitykset 
 • luontoselvitykset 
 • ilmastovaikutusten arviointi
 • linnustoselvitykset ml. satelliittiseurannat, satelliittiseurantadatan analyysit, törmäysmallinnukset, vaikutustenarvioinnit, lievennyskeinot sekä kompensaatiotoimet ongelmanratkaisukeskeisesti
 • maisemaselvitykset 
 • kaavoitus ​ 
 • YVA-tarveharkinta ja YVA-prosessi​ 
 • jälkiseurannat​ 
 • suunnittelutarveratkaisut​ 
 • rakennusluvat​ 
 • tie- ja aluesuunnittelu, geotekninen suunnittelu: nostokentät, tuulivoimaloiden perustukset, tiet, kustannus- ja määrälaskenta​ 
 • rakennuttaminen ja valvonta​ 
 • erikoiskuljetuksiin liittyvät tarkastelut​. 

Tutustu asiakastarinoihimme!

Lisätietoja

Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta uusiutuvaenergia@sitowise.com - kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!