Tuulipuistoalueista käydään nyt Suomessa ennennäkemättömän kovaa kilpailua. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimarakentaminen on ollut tänä vuonna kiivaampaa kuin koskaan: kesäkuun loppuun mennessä rakennettiin 154 tuulivoimalaa, mikä oli enemmän kuin vuonna 2021 yhteensä.

Ennen kuin tuulivoimahankkeessa päästään rakentamisvaiheeseen, tarvitaan tietoaineistojen hyödyntämistä useista lähteistä ja monessa vaiheessa. Etenkin hankekehityksen alkuvaiheessa tuulivoimayhtiö voi saada kilpailuetua siitä, että sillä on käytössään parhaat mahdolliset työkalut paikkatietojen keräämiseen ja analysointiin.

Sitowise on Suomen suurimpia paikkatieto- ja aineistopalvelujen tuottajia. Sitowise tuottaa digitaalisia tiedonhallintaratkaisuja tuulivoimayhtiöiden lisäksi esimerkiksi sähköverkkoyhtiöille, kaukolämpöyhtiöille sekä teleoperaattoreille ja muille yksityisen sektorin toimijoille.

Sitowise haluaa olla osaltaan edistämässä puhtaamman sähköntuotannon käyttöönottoa.

Sanna Mäyrä, Sitowise

Tuulivoimahankkeista Sitowisellä on kokemusta vuodesta 2010 lähtien. Digitaalisten tiedonhallintaratkaisujen ohella Sitowise tarjoaa laajasti asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa esiselvityksestä ympäristövaikutusten arviointiin, kaavoitukseen, rakennuttamiseen ja valvontaan. Myös tuulivoimahankkeisiin ja niiden ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut sekä niitä tukeva yritysviestintä ovat osa Sitowisen palvelutarjontaa.

– Sitowise haluaa olla osaltaan edistämässä puhtaamman sähköntuotannon käyttöönottoa. Kun tiedolla johtaminen ja datan virtaus tuulivoimahankkeissa helpottuu, se nopeuttaa tätä prosessia ja löydetään uusia potentiaalisia alueita, joita ei muuten löydettäisi, Sitowisen asiakkuuspäällikkö Sanna Mäyrä sanoo.

Kaikki aineistot yhdeltä luukulta

Rakennusyhtiö YIT on hyödyntänyt vuodesta 2021 lähtien tuulivoimahankkeissaan Sitowisen kehittämää Aino-ratkaisua. Se tarjoaa keskitetysti eri toimijoiden ylläpitämiä ja ajantasaisia aineistoja yhdestä rajapintapalvelusta.

Tuulivoiman hankealueet voivat olla laajuudeltaan tuhansia hehtaareja, joten tarvitaan paljon tietoja erilaisista tietolähteistä.

Juho Loukonen, YIT

YIT:n project manager Juho Loukonen kertoo, että Aino-ratkaisua käyttää YIT:n koko tuulivoimatiimi, johon kuuluu 13 asiantuntijaa.

– Ainosta on paljon apua hankekehityksessä. Tuulivoiman hankealueet voivat olla laajuudeltaan tuhansia hehtaareja, joten tarvitaan paljon tietoja erilaisista tietolähteistä. Aino huolehtii meidän puolestamme, että meillä on kaikki olennaisin avoin data, ja että se on ajan tasalla, Loukonen sanoo.

Rakennusyhtiö YIT on tuulivoimahankkeiden kehittäjä ja rakentaja, joka suunnittelee hankkeet ja rakentaa tuulivoimaloiden perustukset ja infran asiakkailleen. Tällä hetkellä YIT:llä on esiselvitysvaiheessa kaikkiaan 3 000 megawatin edestä tuulivoimahankkeita Suomessa ja luvitusvaiheessa 550 megawattia.

Ainon ideana on, että louhitaan dataa eri tietolähteistä.

Sanna Mäyrä, Sitowise

Sitowisen Aino-ratkaisu on paikkatietoaineistojen hallintaan ja analysointiin suunniteltu palvelu, joka toimii avaimet käteen -periaatteella: asiakas saa päivittyvät aineistot käyttöönsä suoraan pilvipalvelusta, ja eri lähteistä tulevat tiedot jalostetaan rajapintaan yhteneväisessä muodossa. Käyttäjä voi saada samaan karttanäkymään esimerkiksi tiedot hankealueen infrasta, rakennuksista, kiinteistörajoista, luonnonsuojelualueista ja maaperätiedoista sekä vireillä olevista kaavoista.

– Ainon ideana on, että louhitaan dataa eri tietolähteistä, jalostetaan sitä ja tuodaan se kuvaustavoiltaan ja koordinaateiltaan yhtenäisenä asiakkaan käyttöön. Asiakas käyttää yhtä rajapintaa, jonka taustalla oleva ekosysteemi sisältää yhteydet aineistojen tuottajiin, Sitowisen Sanna Mäyrä kertoo.

Aino-palvelu hyödyntää muun muassa Maanmittauslaitoksen, Väyläviraston, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Museoviraston, Digi- ja väestötietoviraston, Suomen ympäristökeskuksen sekä kuntien tuottamia kartta-, paikkatieto- ja kaava-aineistoja. Osa aineistoista on avoimia ja osa maksullisia.

Palvelu vapauttaa asiantuntijoiden työaikaa

YIT:n tuulivoimatiimi kokeili Aino-ratkaisua vuoden ajan, jonka jälkeen yhtiö päätti jatkaa palvelun käyttöä. Juho Loukosen mukaan palvelu vapauttaa YIT:n asiantuntijoiden tiedonhallintaan kuluvaa työaikaa.

– Meidän työstämme iso osa tehdään kentällä ja perustuu vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Käymme paljon keskustelua esimerkiksi maanomistajien kanssa. Aino vapauttaa aikaa tälle työlle, sillä esimerkiksi lähtötietoaineistojen hallinnointi veisi paljon aikaa, Loukonen sanoo.

Heikkojen kohtien kartoittaminen olisi paljon vaikeampaa ilman kunnollisia tiedonhallinnan työkaluja.

Juho Loukonen, YIT

Tiedonhallinnan sujuvuus korostuu tuulivoimahankkeen alkuvaiheessa, mutta Aino-palvelu tukee suunnittelua prosessin kaikissa vaiheissa hankealueen etsimisestä ja kehittämisestä valmiin hankkeen ylläpitovaiheeseen.

– Hankealueen tarkastelun lentokorkeus tavallaan madaltuu, mitä pidemmälle hankekehityksessä mennään. Työskentely tarkentuu aluetasolta voimalapaikkatasolle ja tiedon laatu paranee koko ajan, kun edetään esiselvityksestä kaavoitukseen, Loukonen kuvailee.

Loukosen mukaan tuulipuistoalueista käytävä kilpajuoksu on kiristynyt huomattavasti parin viimeisen vuoden aikana, sillä tuulivoimalle soveltuvat alueet hupenevat koko ajan. Samasta alueesta saattaa olla kiinnostunut useampi tuulivoimayhtiö samanaikaisesti, ja maanomistajat kilpailuttavat hankkeita.

– Jäljellä olevat alueet ovat usein sellaisia, että niissä on tuulivoimahankkeen kannalta jokin heikko kohta. Näiden heikkojen kohtien kartoittaminen olisi paljon vaikeampaa ilman kunnollisia tiedonhallinnan työkaluja, sanoo Loukonen.

Kuva: Timo Huhtinen

Tutustu palveluihimme!

Tuulivoimapalvelut

Tuulivoimahankkeiden valmistelu on pitkäkestoinen ja moniulotteinen. Työvaiheiden asiantunteva toteutus on edellytys hankkeen onnistumiselle.