Toiminnan kannalta keskeiset tiedot taskuun

Fingrid, sen kumppanit ja asiakkaat hyödyntävät Sitowisen toteuttamaa Verkkokartta-järjestelmää. Verkkokartta tehostaa työskentelyä ja yhteistyötä sekä tukee kustannustehokasta omaisuudenhallintaa.  

Verkkokartta-järjestelmän suunnittelun lähtökohtana oli Fingridin tarve saada helppokäyttöisiä karttapohjaisia sovelluksia sekä julkaisujärjestelmä, joka palvelee joustavasti Fingridin nykyisiä ja tulevia tarpeita.

”Käyttäjät ovat ottaneet järjestelmän avosylin vastaan. Verkkokartta on nopea ja todella helppo käyttää. Järjestelmä tuo todellista lisäarvoa: yhteistyö on sujuvampaa, koska osapuolet näkevät samat tiedot kartalla.”

Asiakaspäällikkö Antero Reilander, Fingrid Oyj

Ratkaisussa hyödynnetään Sitowisen Louhi-paikkatietoalustaa ja siihen liittyvää selainsovellusta, joka toimii myös mobiililaitteilla. 

Kantaverkkoon liittyvät omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon kannalta keskeiset tiedot ovat taskussa ja ajantasaisina kartalla työntekijöiden puhelimilla ja tableteilla missä ja milloin vain.

”Toteutus on laadukas ja ylittänyt odotukset. Sitowisen kanssa työskentely on sujuvaa ja Fingridin tarve on ymmärretty erittäin hyvin. Sitowise on reagoinut toiveisiimme ja kohdattuihin haasteisiin nopeasti ja niihin on löydetty ratkaisut joustavasti.”

Erikoisasiantuntija ja projektipäällikkö Pasi Turunen, Fingrid Oyj

Tietoja on helppo hakea sekä yhdistellä verkko-omaisuutta, ympäristöä tai infraa koskevien tietojen kanssa. Sovelluksessa voi myös jakaa kommentteja ja karttalinkkejä ja kommunikoida niiden avulla selkeästi muiden henkilöiden kanssa. Fingrid on huomioinut loppukäyttäjien palautetta jatkokehityksessä.

”Oma Fingridin kautta käytössämme oleva Verkkokartta on erinomainen. Organisaatiostamme kaikuu usealta suunnalta kehuja siitä. Arvostamme, että Fingrid on ottanut asiakkaita mukaan kehitykseen.”

Yhteyspäällikkö Lasse Sarhela ja käyttöpäällikkö Heikki Paananen, Elenia

Tiedonkeruuta haastavissa olosuhteissa

Mobiili Maastotiedonkeruu-sovellus tehostaa merkittävästi tietojen keruuta ja työskentelyä maastossa, kuten myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kartalle voi lisätä kommentteja ja valokuvia helppokäyttöisillä tiedonkeruulomakkeilla sijaintiin linkitettynä. Käyttäjien keräämä tieto saadaan yhteiskäyttöiseen määrämuotoon saman tien.

Havaintoja kerätään kantaverkon ylläpitoon, kehittämiseen ja kasvustonhallintaan sekä ympäröivään infrastruktuuriin sekä ympäristöön liittyen.

Maastossa kenttä ja datayhteydet vaihtelevat suuresti. Voi olla paukkuvaa pakkasta, kirkas auringonpaiste tai tulla vettä niskaan. Käyttäjä voi liikkua nopeasti. Sovellus toimii silti luotettavasti: se on käytettävissä yleisimmillä puhelimilla ja tableteilla myös ilman internetyhteyttä ja tiedot synkronoidaan yhteyden palattua. 

Kentällä tapahtuvassa tiedonkeruussa hyödynnetään Louhi Mobiili -tuotetta, jota on räätälöity spesifisti Fingridin tarpeisiin. Maastossa työskentely, esimerkiksi suunnitelmien validointi, on tehostunut huomattavasti, kun enää ei tarvita paperikarttoja ja erinäisiä muistiinpanoja.

Ratkaisussa on myös nopea käyttöliittymä helikopterissa tehtävään havaintojen keruuseen, esimerkiksi myrskytuhojen tai ukkosjohtimien jäätilanteen kartoittamiseen. Tämä parantaa sähkön siirron toimintavarmuutta, tehostaa työskentelyä ja pienentää turvallisuus- ja kustannusriskejä.

Joustavaa ja yhteiskäyttöistä

Toteutus yhdistää innovatiivisesti tietolähteitä eri järjestelmistä tuoden tiedot helposti käytettäväksi ja jatkohyödynnettäväksi eri sovelluksissa.

Verkkokartalla näytetään tietoja paikkatieto- ja omaisuudenhallintajärjestelmästä sekä ulkoisista rajapinnoista. Ratkaisu on integroitu keskitettyyn käyttäjähallintaan ja aineistoja ja toiminnallisuuksia rajattu käyttäjäryhmien mukaan. Järjestelmän tietoturva on auditoitu kolmannen osapuolen toimesta.

Louhen rajapintoja hyödynnetään eri sovelluksissa extranetissä, omaisuudenhallinnassa, muissa mobiilisovelluksissa, palautejärjestelmässä, ArcGIS-paikkatietojärjestelmässä sekä tietojen julkaisuissa viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Pääprojektin jälkeen on toteutettu innovatiivisia uusia hyödyntämismahdollisuuksia pienellä työpanoksella sujuvassa yhteistyössä eri ohjelmistotarjoajien kanssa. Saamamme palautteen mukaan Louhen tarjoamat standardit rajapinnat on helppo ottaa käyttöön.

Sitowise vastaa Verkkokartan jatkokehityksestä ja ylläpidosta. Lisäksi olemme mukana Fingridin omaisuudenhallintaa ja käyttöä tukevan ELVIS-järjestelmän ylläpidossa ja jatkokehityksessä, jonka puitteissa muun muassa toteutamme Fingridin ja palveluntarjoajien yhteistyötä ja tiedonkulkua tehostavia integraatioita. Lisäksi toimitamme Fingridille aineistopalveluja ja teemme konsultointia usealla liiketoiminta-alueelle.

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä tuemme Fingridin liiketoimintaa: kustannustehokasta, vastuullista ja varmaa sähkön siirtoa Suomessa.

Lisätietoja Fingridistä näiden linkkien kautta: www.fingrid.fi ja www.fingridlehti.fi