Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimarakentaminen on ollut vuonna 2022 kiivaampaa kuin koskaan: kesäkuun loppuun mennessä rakennettiin 154 tuulivoimalaa, mikä oli enemmän kuin vuonna 2021 yhteensä.

Rakennusyhtiö YIT on hyödyntänyt vuodesta 2021 lähtien tuulivoimahankkeissaan Sitowisen kehittämää Aino-ratkaisua. Se tarjoaa keskitetysti eri toimijoiden ylläpitämiä ja ajantasaisia aineistoja yhdestä rajapintapalvelusta.

Sitowise on Suomen suurimpia paikkatieto- ja aineistopalvelujen tuottajia. Sitowise tuottaa digitaalisia tiedonhallintaratkaisuja tuulivoimayhtiöiden lisäksi esimerkiksi sähköverkkoyhtiöille, kaukolämpöyhtiöille sekä teleoperaattoreille ja muille yksityisen sektorin toimijoille.

Tuulivoimahankkeista Sitowisellä on kokemusta vuodesta 2010 lähtien. Digitaalisten tiedonhallintaratkaisujen ohella Sitowise tarjoaa laajasti asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa esiselvityksestä ympäristövaikutusten arviointiin, kaavoitukseen, rakennuttamiseen ja valvontaan. Myös tuulivoimahankkeisiin ja niiden ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut sekä niitä tukeva yritysviestintä ovat osa Sitowisen palvelutarjontaa.

  • Tilaaja:
    YIT Oyj

Asiakkaalle tarjottuja palveluita