Miksi valita Sitowise

Suunnittelemme opasteet tukemaan asiakkaan brändiä.
Tunnemme liikenteen, tiedämme miten opasteet toimivat.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Puutteet opastamisessa harmittavat - opastesuunnittelulla tartutaan epäkohtiin

Puuttuva tai toimimaton opastaminen aiheuttaa harmia, joka kohdentuu tyytymättömyytenä palveluntarjoajaan. Toimivalla opastamisen kokonaisuudella voit auttaa asiakkaitasi löytämään perille, säästämään heidän aikaansa ja samalla viestiä brändisi olemassaolosta.

Kaikki opastaminen alkaa tarvemäärittelystä. Mistä ja minne opastetaan, ketkä ovat kohderyhmämme ja minkälaiset erityisolosuhteet vaikuttavat opastamiseen. Esteettömyyden huomioiminen on erityisen oleellista opasteiden suunnittelussa. Opastamisen toimivuutta voidaan arvioida olemassa olevissa kohteissa kognitiivisilla läpikäynneillä paikan päällä, uusissa taas asiaa tutkitaan suunnitteluaineistojen kautta.

Toimivalla opastamisen kokonaisuudella voit auttaa asiakkaitasi löytämään perille, säästämään heidän aikaansa ja samalla viestiä brändisi olemassaolosta.
opastesuunnittelu auttaa asiakkaasi perille

Opasteet puhuvat brändisi puolesta

Riippuen kohteen luonteesta, opastamiskokonaisuus voi olla puhtaasti sujuvaa ja kulkua ohjaavaa tai myös kokemuksellista alueen tunnelmaa tai tilan brändikommunikaatiota laajentavaa. Ensin mainitussa voidaan esimerkiksi toimia ainoastaan liikennemerkein, jälkimmäisessä voidaan tehdä erityistoteutuksia vaikkapa valoa käyttäen. Käyttökelpoisia opastamisen paikkoja ovat myös seinäpinnat ja lattiateippaukset. Ne ovat myös erityisen toimivia, kun tarvitaan väliaikaista opastamista esimerkiksi muuttuvissa olosuhteissa.

Nykyisin erilaiset digitaaliset opastuskanavat sekä sovellukset ovat myös tärkeä osa ihmisten odottamaa keinovalikoimaa perille löytämiseksi.

Opastamiskokonaisuus ohjaa kulkua, mutta myös täydentää kulkijan brändikokemusta.

Opastesuunnittelua konseptista grafiikoihin

Opastamisen kokonaisuutta kutsutaan opastuskonseptiksi. Se voi pitää sisällään muun muassa eri opastetyypit erottelevan hierarkian, jossa kullekin opasteelle määritetään rooli, sisältö- sekä sijaintiperiaatteet. Konseptiin sisältyy myös opastejärjestelmän visuaalinen konsepti, joka voi laajentaa organisaation valmista visuaalista ilmettä tai olla kokonaan tarkoitusta varten luotu.

Opasteiden toimivuutta voidaan kokeilla prototyypeillä ja malleilla. Kolmiulotteisten rakennusmallien ja virtuaalitodellisuuden avulla suunnitelmia voidaan kokeilla oikeita mittasuhteita vastaavissa simuloinneissa, joissa selvitetään esimerkiksi näkyvyyttä ja opastusreitin jatkuvuutta.

Toteutussuunnitteluvaiheessa opasteille suunnitellaan painettavat grafiikat, opastelaitteiden rakenteet, sijainnit maastossa ja tarvittaessa rakenteeseen ja maaperään liittyvät suunnitelmat.