Miksi valita Sitowise

Laaja kokemus erityyppisistä kohteista ja erikoissuunnittelusta
Riittävät resurssit myös mittaviin hankkeisiin
Aina viimeisimmät tiedot parhaista ratkaisuista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tarjoamme valaistussuunnittelua oheispalveluineen sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin. Palveluihimme kuuluvat suunnittelun lisäksi valaistusmittaukset, valaistuksen energia- ja elinkaarilaskelmat sekä valaistusohjauksien suunnittelu. Palvelemme koko Suomessa.

Tarjoamme myös väyläteknisten ohjausratkaisujen ohjelmoinnit ja järjestelmien integroinnit. Lisäksi tarjoamme tarkastuksia ja kuntotutkimuksia valaistusjärjestelmiin.

Valaistuksen merkitys kasvaa

Valaistus on noussut yhä suuremmaksi vetovoimatekijäksi rakennettuja ympäristöjä arvioitaessa. Hyvä valaistus on tarkoituksenmukaista ja esteettistä, ja se täyttää samalla energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Laadukkaalla valaistuksella syvennetään arkkitehtuurin viestiä, herätetään tunteita, muokataan tilakokemusta ja luodaan paikallista identiteettiä. Käytännön valaistussuunnittelutehtävissä ratkaistaan tilojen ja alueiden toiminnallisia tarpeita ja luodaan energiatehokkaita valaistusratkaisuja.

Valaistussuunnittelussa tekninen osaaminen ja luovuus yhdistyvät. Tuloksena on tekniikan ja taiteen liitto, jossa molempien parhaat puolet yhdistyvät täydelliseksi valaistukseksi.

Valaistussuunnittelua kaikenlaisiin kohteisiin

Talotekniikan moniosaajana tarjoamme laajan palvelupaletin - hallitsemme valaistussuunnittelun niin uudis- ja korjausrakennuskohteissa kuin erilaisissa optimointi- ja kehityshankkeissakin.

Teemme valaistussuunnittelua toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennuksiin sekä kouluihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Meillä on myös laaja kokemus historiallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja ympäristöjen valaistussuunnittelusta. Suojeltujen kohteiden valaisimien kunnostusten ja tekniikan nykyaikaistamisen suunnittelu on erikoisosaamisaluettamme.

Teemme myös ulkovalaistussuunnittelua rakennusten julkisivuihin, pihoihin ja puistoihin, sekä tunneleihin ja katujen varsille.

Tekniikan ja taiteen liitto

Laskemme ja mallinnamme ratkaisuvaihtoehtoja laskenta- ja simulointiohjelmistoilla varmistuaksemme laadukkaasta ja standardien vaatimukset täyttävästä ratkaisusta. Yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä tilaajan ja käyttäjien kanssa varmistutaan lopputuloksen laadukkuudesta. Integraatiot muihin järjestelmiin suunnitellaan yhdessä Sitowisen sähkösuunnittelijoiden sekä AV- ja esitystekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Hyvällä valaistussuunnittelulla luodaan turvallisia ympäristöjä, toimivia ja viihtyisiä työtiloja sekä elämyksellisiä paikkoja ihmisten kohtaamista varten. Valaistussuunnittelussa tekninen osaaminen yhdistyy luovuuteen. Parhaimmillaan tuloksena on tekniikan ja taiteen liitto, jossa molempien parhaat puolet yhdistyvät täydelliseksi lopputulokseksi.

Valaistussuunnittelu tavoittelee energiatehokkuutta

Valaistus on yksi oleellinen energiankuluttaja kiinteistöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Valaistuksen energiatehokkuus varmistetaan suunnittelussa oikealla valaisinsijoittelulla, tuotevalinnoilla ja viime kädessä luonnonvalon ja läsnäolon tunnistavilla ohjausratkaisuilla esteettiset näkökohdat huomioiden.

Valaistussuunnittelijoillamme on mittava kokemus myös vaativista hankkeista, kuten historiallisten rakennusten ja korkean turvaluokituksen kohteiden suunnittelusta. Kokeneet suunnittelijamme osaavat myös ennakoida mahdollisia ongelmatilanteita ja varautua viranomaisvaatimuksiin ja viime hetken muutoksiin.