Sillan julkisivut käsitellään lineaarisilla valaisimilla, mitkä muotoilevat sen arkkitehtonista muotoa luoden terävän, nuolimaisen kärjen sekä kevyen liikenteen väylään ja alikulkuun, joka yhdistyy Kruunuhaan alikulun perforoinnin alle integroitavaan valaistukseen sillan keskellä.

Sillan alakannen perforoitu, kalanruotoa muistuttava teräsrakenne luo sisältä heijastuvan valaistuksen avulla lyhtymäisen vaikutelman, mikä muuttuu sekä kauko- että lähinäkymistä, luoden pienemmän visuaalisen yksityiskohdan kokonaiskuvaan. Alakannen valaisinten värilämpötila on säädettävissä, ja siihen on mahdollista tehdä valkoisen värin liukumia välillä 2700-5000 kelviniä.

  • Tilaaja:
    Helsingin kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2021-2022
  • Kuvaus:
    Sillan julkisivun valaistussuunnitelu
Havainnekuva Hakaniemen sillasta päivänvalolla.

Valaistus himmennetään DALI-8 järjestelmällä joka mahdollistaa yksittäisen valaisimen käsittelyn ja himmennyksen suhteessa julkisivun pintojen ja kevyen liikenteen väylän mittasuhteisiin.   

Havainnekuva Hakaniemensillasta.

Kaikki valaistus on integroitu ja upotettu arkkitehtuuriin, ja ne edustavat korkeaa suojausluokkaa ja ovat optisesti ainutlaatuisen suuntaavia, valaisten sekä julkisivun että kevyen liikenteen väylän valaistusluokkien mukaisesti.

Hakaniemensillan ja Näkinsillan valaistukset ovat osa Kruunusillat-hanketta.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita