Valaistussuunnittelu saattaa kulkijan näkökulmasta näyttää yksinkertaiselta ”lamppuja sopivin etäisyyksin”, kun taas suunnittelijan näkökulmasta käydään läpi monia eri suunnitteluvaiheita ennen kuin valaisimien asennus koittaa varsinaiseen kohteeseen. Sitowise toteutti Naantalin vanhan kaupungin valaistussuunnittelun.

Valaistussuunnittelu käynnistyi ideasta, huipentui toteutukseen

Saimme olla mukana laatimassa Naantalin vanhan kaupungin rannan valaistuksen suunnittelua ideasta aina toteutukseen asti. Yleissuunnitelman lähtökohtana oli nykytila-analyysi ja nykyisten lyhtymäisten valaisinten ilmeen ja rakennuskannan kulttuurihistorian huomioiminen valaistuksen saneerauksessa sekä työn alussa laaditut valaistuksen ideakonseptit. 

Halusimme tuoda kiinnostavia elementtejä pimeän ajan kaupunkiin.

Saara Punta, Sitowise

Yleissuunnitelmassa kartoitettiin alueen uusia valaistavia kohteita, kuten suuria ja näyttäviä puuryhmiä, julkisivuja ja maisemaelementtejä. 

- Pohdimme erityisesti sitä, miten valon avulla voidaan tuoda lisää kiinnostavia elementtejä pimeän ajan kaupunkiin. Näiden avulla loimme yhdessä tilaajan kanssa yleissuunnitelman, joka toimii ohjaavana dokumenttina seuraaville suunnittelutasolle, kuvailee projektin kulkua Saara Punta, Sitowisen valaistussuunnittelija.

Yleissuunnitelmassa voidaan esittää teknisiä vaatimuksia ja tunnelmaa sekä mahdollisia valaistuksessa käytettäviä värejä ja muita yksityiskohtia. Visualisointikuvat auttavat eri suunnitteluprosessin osapuolia ymmärtämään ja viemään suunnittelua haluttuun suuntaan. 

Naantalin aukiolle saatiin aurinko valaistussuunnittelun avulla
Paljon toivottu Naantalin aurinko palasi aukiolle kuviovalon avulla.
Yllä sivun pääkuvana havainnekuva puistoraittien tunnelmasta.

Valaistuksen yleissuunnitelmasta rannan alueen yksityiskohtien toteutukseen

Kaupunki valitsi yleissuunnitelmasta kohteet, joita vietiin jatkosuunnitteluun: vanhankaupungin rantaviivaa kiertävä kapea laiturimainen raitti, osa kuviovaloista sekä lyhtymäisten raittivalaisinten uusimiset kuuluivat rakennussuunnitteluun. 

- Nykyisen LED-teknologian myötä valaisimien muotokieli ja kokovariaatiot ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Valon värilämpötilat ja erilaiset väri- ja kuviovalaistukset ovat tuoneet uusia aspekteja kaupunkikuvaan ja erilaisia mahdollisuuksia valaistuksen käyttöön, Saara kertoo valaistuksen uusista mahdollisuuksista.

Laiturimaisella raitilla valaisimet integroitiin kaiteeseen, jotta valaistuksella voitiin luoda oma tunnelma näille raiteille ja erottaa se alueen muusta valaistuksesta. Kaidevalaistusta suunniteltaessa huomioitiin, miten asennuksesta saadaan mahdollisimman huomaamaton ja kaikki sähkötekniset johdot ja laitteet pystytään integroimaan osaksi kokonaisuutta ja lopputuloksesta viimeistelty.

Kuviovalot suunniteltiin yleissuunnitelmassa valittujen aiheiden mukaisesti ja rakennussuunnitelmavaiheessa valittiin valojen lopulliset paikat sekä valaisinkalusteet.

Viime vuosina huimasti kehittynyt teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia valaistukseen. Muodot, värit ja kuviot tuovat uutta kaupunkikuvaan.

Saara Punta, Sitowise

valaistussuunnittelussa huolehdittiin siitä, että toteutus on turvallinen ja viimeistelty.
Satama-aiheinen kuviovalo ja rannan kaidevalaistus syksyllä 2020.

Urakoitsija toteuttaa valaistussuunnittelijan visiot

Urakoitsijalle lähtevät suunnitelmat ovat monen asian summa. Tarvitaan hyvää yhteistyötä tilaajan, muiden suunnittelijoiden, valaisintoimittajien ja parhaimmassa tapauksessa myös urakoitsijan panosta jo rakennussuunnitelma vaiheessa, jotta päästää haluttuun lopputulokseen toteutuksessa. 

Naantalin suunnittelukohteessa yhteistyössä olivat alusta asti kaikki tahot mukana ja lopputuloksesta tuli hyvin onnistunut. 

- Uudet valaistukset tuovat paljon iloa pimeään aikaan jokaiselle vanhan kaupungin kulkijalle. Toivottavasti kaupunkilaiset ovat yhtä tyytyväisiä lopputulokseen kuin suunnittelija, Saara toteaa tyytyväisenä.

Tutustu palveluihimme!

Ulkovalaistussuunnittelu

Parhaimmillaan ulkovalaistus elävöittää kaupunkitiloja pimeän aikaan. Valaistus on tehokas keino vaikuttaa paikan identiteettiin, esteettömyyteen ja koettuun turvallisuuteen.

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.