Kuvittele olevasi pimeässä puistossa. Et hahmota mihin päin olet menossa, mitä ympärilläsi on, tai miten pääset pois. Pelottavaa, eikö? Näin käy onneksi ani harvoin, koska kaupunkitilojen turvallisuus ja käyttäjien turvallisuudentunne huomioidaan jo suunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelun keinoin voidaan vaikuttaa sekä kaupunkitilojen, kuten puistojen, turvallisuuteen että niiden käyttäjien turvallisuudentunteeseen. Maisema-arkkitehti ja valaistussuunnittelija Suvi Saastamoinen on erikoistunut puistojen suunnitteluun ja niiden turvallisuus tai turvattomuus ovat hänen työpöydällään päivittäin. 

– Kaupunkitilojen suunnittelun perusperiaatteet tähtäävät selkeisiin linjoihin ja tilan hahmotettavuuteen: reittien pitää olla sujuvia eri kulkumuodoilla ja suuntien selkeitä. Tämä vaikuttaa käyttäjän kokemaan turvallisuuteen, Suvi kertoo kaupunkitilojen suunnittelun lähtökohdista.

– Kyse onkin alitajuisesta tilan hahmottamisesta, ei niinkään näkyvistä valvontarakenteista, joilla niilläkin on toki paikkansa, hän jatkaa.

Kaupunkitilojen turvallisuudessa on kyse tilan hahmottamisesta: sujuvista reiteistä ja suuntien selkeydestä.

Suvi Saastamoinen, Sitowise

Pimeän luoma turvattomuus torjutaan hahmottamisen helpottamisella

Palataan hetkeksi sinne pimeään puistoon. Entäpä, jos näkisit reitin, tietäisit missä kohdassa puistoa olet, mitä seuraavaksi on edessä ja kuinka kaukana on puiston reuna ja ulospääsy? Näkisit ympärilläsi tuttuja elementtejä, kuten patsaita, penkkejä ja rakennusten julkisivuja? Ehkä kulkisit turvallisemmin mielin.

– Pimeään voidaan vaikuttaa valaistussuunnittelulla. Turvallisuus on valaistussuunnittelijan tärkein lähtökohta, Suvi kertoo.

Valaistussuunnittelussa ei yritetä matkia päivänvaloa. Tarkoitus on valaista reittiä ja ympäristöä niin, että käyttäjä hahmottaa alueen ja käyttämänsä reitin.

– Suunnittelija valitsee mitä valaistaan, jotta käyttäjälle tulee turvallinen kokemus tilasta. Pelkän reitin lisäksi kannattaa valaista myös vaikkapa puuryhmiä tai muita käyttäjälle tuttuja elementtejä, jotka auttavat häntä hahmottamaan alueen, Suvi kuvailee.

Turvallisuus on valaistussuunnittelijan tärkein lähtökohta.

Suvi Saastamoinen, Sitowise

Valaistuksella ja tilojen ylläpidolla kohti parempaa turvallisuutta

Kun puiston turvallisuutta halutaan parantaa, kannattaa harkita mitä valaistussuunnittelun keinoin on tehtävissä. Tulokset ovat usein merkittäviä, mutta kustannukset maltillisia verrattuna koko puiston uudelleenrakentamiseen.

– Valaistus voi muodostaa yhtenäisen ja hahmotettavan kokonaisuuden melko edullisesti. Tällä voidaan kohottaa puiston ilmettä ja parantaa myös turvallisuutta, Suvi kertoo.

Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta on aina esillä puistojen ja julkisten tilojen suunnittelussa. Joissain maissa ne suljetaan yöksi ongelman kitkemiseksi.

– Mielestäni on hienoa, että Suomessa julkiset tilat ovat oikeasti julkisia, eikä niitä suljeta öiksi. Ongelmaan voidaan vastata Suomessa laadukkailla materiaaleilla sekä rakenteiden ja tilojen kunnossapidolla. Hyväkuntoinen kaupunkitila ei houkuttele näitä lieveilmiöitä.

Kaupungit elävät ja ihmiset liikkuvat ympäri vuoden ja vuorokauden, myös öisin ja talven hämärissä. Turvallisuus tai turvattomuus nousee esiin etenkin silloin. Nyt kesä ja valo ovat täällä – syksyä odotellessa on sopiva aika suunnitella puistojen ja muiden kaupunkitilojen turvallisuutta ja valaistusta.

Tutustu palveluihimme!

Ulkovalaistussuunnittelu

Parhaimmillaan ulkovalaistus elävöittää kaupunkitiloja pimeän aikaan. Valaistus on tehokas keino vaikuttaa paikan identiteettiin, esteettömyyteen ja koettuun turvallisuuteen.