Miksi valita Sitowise

Palvelemme kaikenlaisissa infra- ja talorakentamisen hankkeissa läpi Suomen.
Meiltä löytyy kaikki tarvittavat pätevyydet.
Turvallisuuskoordinaattorimme varmistavat hankkeesi turvallisuuden.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Turvallisuuskoordinointi takaa turvallisen työympäristön

Rakennuttajan on nimettävä jokaiselle hankkeelle turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja velvoitteiden täyttymisestä. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on varmistaa, että rakentaminen suunnitellaan siten, että rakennustyö on turvallinen toteuttaa ja kiinteistö töiden valmistuttua käyttää.

Turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille.

Rakennuttamisen organisointi ja rakennushankkeiden toteuttaminen vaihtelevat suuresti hankkeesta toiseen. Hankkeen onnistumisen kannalta on ehdottoman tärkeää tietää sekä varmistaa, että tunnistetut riskit ovat hallinnassa ja että ympäristö, jossa työtä tehdään, on turvallinen. Erityisesti Valtioneuvoston asetus 205/2009 asettaa velvoitteita rakennushankkeiden tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioille. Olemme apusi ja pidämme sinut ajan tasalla jatkuvasti uudistuvassa rakennusalan työturvallisuuden lainsäädäntö- ja määräysviidakossa.

Pätevät asiantuntijat

Sitowise kehittää vastuullisesti toimintaansa ja henkilöstöään vastaamaan vaatimuksiin myös rakennushankkeiden työturvallisuushallinnon osalta. 

Turvallisuuskoordinaattori työssä
Asiantuntijamme ovat käyneet tehtävään vaadittavat koulutukset, ja heillä on valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina vaativissakin rakennushankkeissa suunnittelunohjauksesta käytönaikaisiin työturvallisuuden toimenpiteisiin asti koko rakennushankkeen ajan.

Työturvallisuuskoordinointia rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin

Turvallisuuskoordinaattori tulisi nimetä hankkeelle jo valmisteluvaiheessa. Tällöin pystymme avustamaan turvallisuusasioiden budjetti-, aikataulu- ja projektisuunnittelussa. Olemme apuna myös tarvittavien lähtötietojen hankinnassa ja turvallisuusriskien määrittelyssä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä suunnittelun kanssa, jotta turvallisuusnäkökulmat tulisi riittävän hyvin kartoitettua, riskit ennaltaehkäistyä ja lähtökohdat hankkeen rakennusvaiheelle olisivat mahdollisimman hyvät.  

Pidetään yhdessä työmaat turvallisena ja huolehditaan toisistamme.

Toimimme eri tilaajaorganisaatioiden turvallisuuskoordinaattoreina luomassa rakennushankkeiden työturvallisuuden hallintoa monella eri tasolla. Tällöin tehtäviämme ovat muun muassa 

  • hankkeiden työturvallisuuden riskitarkastelut suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa 
  • hankkeen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laatiminen yhdessä tilaajan kanssa 
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeen suunnittelun ohjauksen yhteydessä 
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeiden rakennus- ja käyttöönottovaiheissa 
  • hankkeiden työturvallisuuden ohjaukseen liittyvin dokumenttien laatiminen ja hallinto 
  • hankkeiden rakentamisvaiheen työturvallisuuden valvonta ja raportointi tilaajalle
  • toiminta rakennustyön turvallisuussuunnittelun asiantuntijana eri toteuttajatahojen ja urakoitsijoiden tilaamana. 

Jokaisella yhteisellä työpaikalla työskentelevällä työntekijällä on oikeus työpäivän jälkeen palata terveenä takaisin kotiin. Turvallisen työmaan edellytykset ovat, että jokainen työntekijä ajattelee tekemistään työturvallisuusnäkökohdat edellä, laadittuja työturvallisuusohjeita noudatetaan ja epäkohtiin puututaan. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien lisäksi teemme myös muuta turvallisuusvalvontaa.