Helsingin kaupungin välivarastokentät ovat Staran ylläpitämiä alueita, joihin otetaan vastaan Helsingin kaupungin omistamilta tonteilta syntyvää louhetta ja maa-aineksia kunkin kentän ympäristöluvan rajaamien raamien sisällä.

Välivarastokenttien turvallisuusvalvontaa on suoritettu vuodesta 2015 alkaen Jätkäsaaren, Kalasataman, Kivikon, Kruunuvuorenrannan ja Hernesaaren välivarastokentillä. Projektin tarkoituksena on toimia kenttien ulkopuolisena turvallisuusvalvojana ja ylläpitää kenttien turvallisuutta Staran työnjohdon kanssa.

 • Tilaaja:
  Helsingin kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2015-
 • Kuvaus:
  Välivarastokenttien turvallisuusvalvonta
 • Sijainti:
  Helsinki
 • Palvelut:
  Infratöiden valvonta, Turvallisuuskoordinointi

Asiakkaalle tarjottuja palveluita