Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Satojen kohteiden kokemus
Rakennusterveysalan aktiivinen kehittäjä
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sisäilmatutkimukset ja kosteustekniset kuntotutkimukset

Sisäilman laatu ja siihen liittyvät ongelmat ovat nousseet keskeiseen asemaan rakentamisen suunnittelussa, rakentamisessa sekä rakennusten ylläpidossa. Ne ovat saaneet suurta huomiota myös julkisessa keskustelussa. Puhutaan rakennusterveydestä - termi on osuva, sillä liittyyhän kuvaan aina koko rakennus, ei vain ilma sen sisällä.

Tietämys sisäilmaongelmista on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Me Sitowisessä tunnemme alan uusimmat tuulet, ja olemme jatkuvasti olleet kehityksen kärkiryhmässä.

Sisäilmaongelmien moninaiset syyt selviävät sisäilmatutkimuksissa

Sisäilmaongelmat koostuvat useiden asioiden yhteisvaikutuksesta, ja niiden selvittämiseen ja tuntemiseen tarvitaan ammattilaista. Ongelmat ovat harvoin jäljitettävissä yksittäiseen tai yksiselitteiseen vaurioon tai puutteeseen.  Keskeistä ongelmien ratkaisemisessa on myös, ettei pelkästään sisäilmaa tutkimalla löydetä ongelman aiheuttajaa. Ilman erilaisilla mittauksilla voidaan saada viitteitä aiheuttajasta, mutta lopulta tutkimukset on kohdennettava rakenteisiin sekä ilmanvaihtoon.

Kosteus sisäilmaongelmien lähteenä

Tavallinen sisäilmaongelmien alkutekijä on rakenteita ja materiaaleja monella tavalla vaurioittava kosteus. Kosteus voi aiheuttaa mikrobivaurioiden lisäksi muitakin ongelmia, joilla on heikentävä vaikutus sisäilmaan.

Kosteusvaurio voi syntyä äkillisesti esimerkiksi putkivuodon seurauksena. Äkillisesti syntynyt, tietylle alueelle rajautunut vaurio on usein helppo havaita ja korjata. Ikävämmät vauriot ovat piileviä, kuukausien tai vuosien kuluessa muodostuneita ongelmia. Esimerkiksi ulkoseinän lämmöneristeet voivat vaurioitua pitkän ajan kuluessa pitkäaikaisen kosteuden ja heikon tuuletuksen vuoksi. Tällainen vaurio voi tulla ilmi lopulta esimerkiksi vain ummehtuneena hajuna sisällä, tai se voi aiheuttaa sisällä oleskeleville ihmisille oireilua ilman mitään näkyvää viitettä ongelmasta.

Kosteuden liikkuminen ja käyttäytyminen rakenteissa tunnetaan nykyisin hyvin ja voimme auttaa kaikissa kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa.

Vaurio voi ilmetä vain ummehtuneena hajuna sisällä - tai se voi aiheuttaa sisällä oleskeleville ihmisille oireilua ilman mitään näkyvää viitettä ongelmasta.

Päästöt ja kuidut sisäilmanlaatua heikentämässä

Mikrobivaurioiden lisäksi tavallisimpia sisäilmanlaatua heikentäviä tekijöitä ovat VOC-päästöt sekä erilaiset kuidut, kuten mineraalivilla. VOC-yhdisteet ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joita havaitaan usein esimerkiksi kosteusvaurioituneissa muovimattopäällysteisissä lattioissa, mahdollisia lähteitä on toki muitakin.

Viitteet VOC-yhdisteistä voidaan havaita mittaamalla sisäilmaa, mutta päästöjen lähde on aina selvitettävä muilla keinoilla. Jotkut mineraalivilla- tai muut kuidut voivat aiheuttaa nopeastikin ylähengitystieoireita. Näiden esiintymistä voidaan selvittää esimerkiksi pinnoille laskeutuvasta pölystä, joskin olennaisinta tällöinkin on löytää kuidun lähde. Se voi löytyä vaikka ilmanvaihtokoneen osista tai sisätiloissa käytetyistä materiaaleista.

Viitteet VOC-yhdisteistä voidaan havaita mittaamalla sisäilmaa, mutta päästöjen lähde on aina selvitettävä muilla keinoilla.

Pätevä kuntotutkija ymmärtää vastuunsa

Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset kytkeytyvät ihmisten terveyteen. Tämä tuo toimintaan kokonaan uuden ominaispiirteen - tekninen osaaminen ei enää riitä, asiantuntija tarvitsee myös muita taitoja.

Kuntotutkija ei ota kantaa ihmisten terveydentilaan tai oireilun syihin, sen voi tehdä ainoastaan terveydenhuollon ammattilainen. Hyvän sisäilmatutkijan ammattitaidon ydintä on silti kyky tulkita ja käsitellä tiloja käyttävien ihmisten tunteita ja subjektiivisia kokemuksia sekä osata viestiä aroista asioista oikealla tavalla.

Sitowisen pätevöityneet rakennusterveysasiantuntijat on koulutettu hoitamaan näitä tilanteita. Sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimuksemme johtavat aina selkeisiin korjaus- ja jatkotoimenpidesuosituksiin, joiden avulla tilaaja pääsee asiansa käsittelyssä sujuvasti eteenpäin.

Tarjoamme sisäilmatutkimus- ja kuntotutkimuspalveluita rakennushankkeiden kaikkiin vaiheisiin. Autamme tarvittaessa myös korjausten suunnittelussa, hankkeen rakennuttamisessa ja työmaavalvonnassa.

Sisäilmatutkimukset ja kosteustekniset tutkimuksemme - tutustu tarkemmin!

Palveluvalikoimaamme kuuluu monia erilaisia tutkimuksia. Usein ne ovat osa isompaa hanketta, mutta teemme niitä mielellämme myös yksittäisiin tarpeisiin ilman suurempaa kokonaisuutta.

Miehet tutkivat lattian kosteutta.

Merkkiainekokeet

Merkkiainekokeilla saadaan tietoa rakennuksen vuotoilmavirtojen reiteistä ja suuruudesta. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi sisäilmaongelmien selvityksessä, korjaussuunnittelun lähtötietoina sekä laadunvarmistuksena tiivistyskorjauskohteissa. Merkkiainekokeilla selviää myös viemärivuotojen sijainti tai ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä seikkoja.
Kosteuksen mittaamista ulkoseinästä.

Kosteusmittaukset ja -kartoitukset

Kosteusmittauksia ja -kartoituksia tehdään joko rakenteita rikkomatta pintakosteudenilmaisimella tai rakenteita rikkovana rakennekosteusmittauksena rakenteeseen poratusta mittausreiästä ja viiltokosteusmittauksena lattiapäällysteen alapinnasta. Kosteusmittauksia tehdään esimerkiksi kuntotutkimusten tai työmaa-aikaisten laadunvarmistusten yhteydessä.
Viherkasveja toimistotilassa.

Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaukset

Mittauksilla arvioidaan ilmanvaihdon tasapainoa ja riittävyyttä suhteessa tilojen käyttäjämäärään. Mittaamme sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta sekä rakenteiden yli vaikuttavaa paine-eroa. Arvioimme myös rakennuksen toiminnoista johtuvaa kosteuslisää tai tilojen välisiä ilmavirtauksia.