Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Taustalla tuhansien kohteiden kokemus
Ratkaisut kaikkiin kiinteistön kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Työmaa-aikaiset laadunvarmistukset takaavat työn onnistumisen

Valvontatyömme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa. Työmaavalvojan tehtävänä on seurata rakennustyömaan etenemistä, sujuvuutta ja suunnitelmien mukaisuutta. Kriittisten työvaiheiden onnistuminen varmistetaan esimerkiksi katselmuksilla ja erilaisilla laadunvarmistuskokeilla.

Työmaavalvoja seuraa rakennustyömaan etenemistä, sujuvuutta ja suunnitelmien mukaisuutta. Ennalta tiedettyihin kriittisiin työvaiheisiin kiinnitetään erityishuomioita.

Urakoitsija vastaa rakentamisensa laadusta ja toimii usein laadunvarmistusmittausten tilaajana. Myös rakennusurakan tilaaja voi vaatia urakoitsijaa teettämään keskeiset tarkastukset ja mittaukset. Parhaassa tapauksessa keskeiset laadunvarmistustoimenpiteet on määritetty jo suunnitelmissa.

Valvoja työssään

Työmaa-aikaisen laadunvarmistuksen palvelumme

Tarjoamme kattavan valikoiman laadunvarmistuksen palveluita erilaisten hankkeiden tarpeisiin, sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin.

Vetokokeet

Vetokokeiden avulla varmistetaan vanhan betonirakenteen, esimerkiksi julkisivun tai parvekkeen, lujuus ennen uuden betonin valamista tai esimerkiksi laastipaikkauskorjauksia. Vetokokeita käytetään myös päälle asennettavien kerrosten asennuksen onnistumisen varmistamiseen. Näitä ovat esimerkiksi laastipaikat, tasoitekerrokset tai pinnoitteet. Tällöin kyse on päälle asennetun kerroksen riittävän tartuntavetolujuuden varmistamisesta.

Vedeneristystarkastukset

Teemme vedeneristystarkastukset niin uudis- kuin saneerauskohteisiin, yksittäisistä märkätiloista kokonaisiin rakennuksiin. Mittaamme eristysmassan kerrospaksuuden koepaloista tuotevalmistajien vähimmäisarvojen mukaan, ja tarkistamme vahvikekankaiden ja läpivientikappaleiden asennukset.

Teemme vedeneristettävien rakenteiden kattavat ja kirjallisesti dokumentoidut tarkastukset myös muissa kohteissa, kuten maanvastaisissa seinärakenteissa tai pihakansissa.

Tiivistyskorjauksen laadunvarmistukset

Suoritamme tiivistyskorjauksen laadunvarmistukset merkkiainekokein Rakennustiedon ohjekortin RT 14-11197 mukaan.

Tiiveysmittaukset uusiin rakennuksiin

Palveluihimme kuuluu myös uuden rakennuksen ilmanpitävyyden osoittaminen tiiveysmittauksella esimerkiksi E-luvun laskennan tai energiatehokkuustarkastelun perusteeksi. Rakennuksen ilmanvuotoluku määritetään standardin SFS-EN ISO 9972:2015 mukaan.

IV-järjestelmän toiminnan tarkastelut

Hallitsemme IV-järjestelmän toiminnan tarkastelut, sisältäen ilmamäärä- ja paine-eromittaukset, ilmanvaihdon mittaus- ja säätöurakan jälkeen rakennuksen tavanomaisen käytön alettua. Ilmanvaihdon puhdistus-, mittaus- ja säätötoimenpiteet kuuluvat olennaisena osana monen rakennusurakan lopputöihin urakasta johtuneen pölyn ja urakanaikaisen poikkeavan ilmanvaihdon käyttämisen jälkeen. Vaativissa urakoissa työssä on aina mukana erikseen puhtaudenhallintakoordinaattori, joka ottaa kantaa myös IV-järjestelmän puhdistuksiin.