Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Kattava asiantuntemus haitta-aineista
Ratkaisut kaikkiin kiinteistöjen kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus tuo ilmi rakenteiden haitalliset ja vaaralliset aineet

Kartoitusten tavoitteena on selvittää rakennusten sisältämät haitalliset ja vaaralliset aineet. Selvityksen kohteena voi olla määrätty materiaali tai vaikkapa koko rakennus.

Kattava tai rajattu asbestikartoitus ja haitta-ainetutkimus voidaan toteuttaa aina yksittäisestä materiaalista koko rakennuksen kattavaan kartoitukseen saakka. Kartoitustarve perustuu valtioneuvoston asetukseen asbestityön turvallisuudesta (798/2015), joka käytännössä velvoittaa tekemään asbestikartoituksen aina, kun purku- tai korjaustöitä tehdään ennen vuotta 1994 rakennetussa rakennuksessa. Tutkimme rakennukset myös muiden yleisimpien terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden, kuten PAH-, PCB- ja raskasmetalliyhdisteiden osalta. 

Kartoitukset toteutetaan sertifioitujen asiantuntijoiden toimesta, ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleisiä ohjeistuksia, kuten RT-ohjekortteja ja työsuojeluviranomaisten laatimia toimintamalleja.

Tarkastaja seisoo rappukäytävässä ja katsoo oikealle.