Miksi valita Sitowise

Kohteelle myönnettävä tilaturvallisuusmerkintä osoittaa tilan turvallisuuden.
Palvelemme koko Suomessa.
Toimimme ISO-sertifikaatin laatujärjestelmien (ISO 9001 ja ISO 14001) mukaisesti.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tilahygieniatarkastuksella selvitetään tilojen, kuten koulujen tai kauppakeskusten, terveyttä ylläpitäviä tekijöitä ja niiden toimivuutta mikrobien leviämisen ehkäisemisen näkökulmasta. Tilahygieniatarkastus selvittää muun muassa koronavirusten, legionellabakteerien ja norovirusten mahdollisuuksia levitä erilaisissa tiloissa.

Tilahygieniatarkastus osoittaa tilojen terveysturvallisuuden tilanteen

Tilahygieniatarkastus sopii erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa liikkuu paljon käyttäjiä. Lukuisat henkilöt oleskelevat samoissa tiloissa ja koskettelevat samoja pintoja, kuten hissinnappuloita tai porraskaiteita, mahdollistaen mikrobien leviämisen tahtomattaan. Näitä kohteita ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, harrastustilat, toimistot, hoivatilat, kauppakeskukset ja muut erilaiset julkiset tilat.

Tilahygieniatarkastus on ratkaisu, jolla varmistat tilojesi kokonaisvaltaisen terveysturvallisuuden.

Tilahygieniatarkastuksilla selvitämme tilojen terveyttä ylläpitävät tekijät suhteessa erilaisiin haittoihin, viruksiin ja mikrobeihin. Tarkastuksessa selvitetään myös yleinen sisäilman laatu.

Tarkastukseen sisältyy lähtötietojen kartoitus, kiinteistökierros, henkilösuojausten arviointi, pintojen puhtaus, tilajärjestelyt ja sisäilmaolosuhteet mikrobien torjumisen kannalta. Tilahygieniatarkastuksen lopputuloksena syntyy raportti ja toimenpidesuosituksia. Tarkastuksen perusteella voidaan myös esittää tehtäväksi tarkempia tutkimuksia.

Image
Magnifying glass

Tilahygieniatarkastuksen kulku

  1. Lähtötietojen käsittely ja kysely tilojen käyttäjien edustajalle tilahygienian näkökulmasta.
  2. Kiinteistötarkastus, jossa tarkastellaan muun muassa henkilösuojausta ja sen toimivuutta, pintojen puhdistettavuutta ja pintamateriaalien ominaisuuksia, tilajärjestelyjä ja niiden toimivuutta sekä sisäilmasto-olosuhteita ja LVI-tekniikkaa.
  3. Raportointi, jonka kautta asiakas saa konkreettiset toimenpidesuositukset.
Tilahygieniatarkastus varmistaa tilojen terveysturvallisuuden

Tarkastettu!

Myönnämme tarkastamillemme tiloille tilaturvallisuusmerkkinä tarkastustarran. Tarraa voi käyttää tilan turvallisuuden osoittamiseen esimerkiksi kulkuväylillä.
Kuva
Liike- ja toimitilamuutokset

"Korona muuttaa tilaturvallisuusajattelumme pysyvästi."

Koronapandemia sai kiinteistöjen haltijat miettimään tilojensa terveysturvallisuutta. Muutos on pysyvä - eikä se koske vain uutta koronavirusta. Sitowisen tilahygieniatarkastus kehitettiin pandemian aikana, lue lisää uutisesta!