Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Tuhansien kohteiden kokemus
Vastuullinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kuntoarvioinnilla kokonaiskuva kiinteistön kunnosta

Kuntoarvion ja TDD:n (Technical Due Diligence) tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista. Kuntoarvio ohjaa kiinteistön kunnossapidon suunnittelua, ja sen sisällön määrittää Rakennustiedon ohjekortti. TDD:n sisältö on kuntoarvion kaltainen, mutta sen ensisijainen tarkoitus on toimia kiinteistökaupan neuvottelujen tukena.

Ammattilaisen tekemällä kuntoarviolla selvitetään kiinteistön rakennusten, rakenneosien sekä taloteknisten järjestelmien kunto niin, että kiinteistön haltijalla on riittävät työkalut kiinteistön tulevien korjaustarpeiden ajankohdan ja laajuuden suunnitteluun.

Arvioinnit perustuvat kiinteistöstä jo olemassa oleviin tietoihin, tarkastuksen yhteydessä tehtäviin havaintoihin sekä tarkastajan kokemukseen. Kuntoarvion perusteella suositeltavien toimenpiteiden ajoittamisessa hyödynnetään yleisesti tiedossa olevia rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien arvioituja käyttöikiä. Työ tehdään aistinvaraisesti ainetta rikkomattomin menetelmin.

Sitowise on kokenut kuntoarviointien laatija. Laadimme kaikenlaisten kiinteistöjen kuntoarviot laadulla ja tuhansien tehtyjen kuntoarvioiden tuomalla kokemuksella. Tekemämme kuntoarviot soveltuvat erinomaisesti sekä asunto-, palvelu-, liike- että toimitilakiinteistöihin. Tuottamamme palvelut ovat tasalaatuisia ympäri maan.

Kuntoarvion tavoitteena tulevien korjaustarpeiden arviointi

Rakennuksen tai kiinteistön kuntoarvio on oiva lähtökohta suunniteltaessa kiinteistön pidemmän aikavälin kunnossapitoa. Huolellisesti laadittu kuntoarvio toimii myös esimerkiksi hallituksen ja isännöinnin työkaluna toimenpiteitä suunniteltaessa sekä tukena päätöksenteossa. Kiinteistön kuntoarvio kannattaa teettää tai päivittää viiden vuoden välein, jotta saatavilla on tarpeeksi ajantasaista tietoa kiinteistön kunnosta.

Huomioimme kuntoarviossamme erikseen kiinteistön vastuulle kuuluvat rakenteet ja talotekniset järjestelmät, ja laadimme näille rakenneosakohtaiset tai järjestelmäkohtaiset jatkotoimenpidesuositukset kustannusarvioineen. Lähtökohtaisesti suorittamiimme kuntoarvioihin osallistuu aina sekä rakenne-, LVIA- että sähkö- ja teletekniikan asiantuntijat.

Sitowisessä kuntoarvioon sisältyy kirjallinen raportti sekä erillinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jossa suositellut toimenpiteet ovat valmiiksi jaksotettuina. Suoritamme kuntoarviointiprosessin ja laadimme kuntoarvion selosteet voimassa olevia RT-ohjekortteja noudattaen.

Kuntoarvion yhteyteen sopivia oheispalveluita ovat

  • kiinteistön kunnossapitosuunnitelmat
  • märkätilakartoitukset
  • kosteuskartoitukset
  • 10-vuotisvastuuseen liittyvät tarkastukset ja konsultoinnin.

TDD ja EDD kiinteistökaupan tukena

Kiinteistökauppojen yhteydessä tehdään yleensä kattavat selvitykset, joiden teknisenä osuutena on TDD eli Technical Due Diligence. Se vastaa sisällöltään pitkälti kiinteistön kuntoarviota, mutta siinä voidaan huomioida laajastikin esimerkiksi alueen kaavoitukseen sekä kiinteistön rakennusoikeuteen ja rasitteisiin liittyviä seikkoja.

TDD:n voi teettää myyjä, potentiaalinen ostaja tai omilla tahoillaan kumpikin. Kokonaiskäsitys kiinteistön kunnosta palvelee kumpaakin osapuolta, ja raportteja hyödynnetään muun muassa neuvotteluissa lopullisesta kauppahinnasta.

Kun kiinteistöä myydään, ostajaa luonnollisesti kiinnostaa, mitä hän ottaa vastuulleen ja minkälaisiin korjauksiin hänen tulee varautua. Toisaalta kiinteistön myyjällä on velvollisuus kertoa avoimesti kiinteistön korjaushistoriasta ja nykytilasta.

Teknisen selvityksen rinnalle laaditaan usein myös ympäristöön liittyvä vastaava selvitys EDD eli Environmental Due Diligence. Näiden tärkeys korostuu erityisesti silloin, kun kiinteistöön kuuluu maa-alueita tai kiinteistön käytöllä on ympäristövaikutuksia.

Kerrostalon julkisivu.

Tutustu myös vastuullisuuskulmat huomioivaan ESG DD -arvioon!

Kiinteistöjen vastuullisuusarvion avulla voidaan suunnitella ja kohdentaa vastuullisuutta kehittäviä toimenpiteitä. Vastuullinen toiminta kattaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Hyvällä vastuullisuusjohtamisella hankitaan kilpailuetua, vältetään riskejä ja säästetään kustannuksia.