Asiantuntijoiden hyvinvointi on merkityksellisen ja vastuullisen työmme perusta. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin ja ovat motivoituneita ja ylpeitä palveluidemme kädenjäljestä ympäristön, yhteisöjen ja ihmisten hyväksi. Tähän pyrimme esimerkiksi tukemalla työssä jaksamista, joustamalla elämän eri tilanteissa sekä tarjoamalla erilaisia koulutuksia niin osaamisen kehittämiseen kuin työssä jaksamisen työkalujen hyödyntämiseen.

Tavoitteena toimialan tasa-arvoisin ja hyvinvoivin työyhteisö

Sosiaalinen vastuullisuus on yksi kolmesta yritysvastuun osa-alueesta, ympäristövastuun ja hyvän hallintotavan ohella. Sitowisen kaltaisessa asiantuntijayrityksessä sosiaalinen vastuu painottuu erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseen ja kehittämiseen.

Yhteiskunta. Monimuotoinen työyhteisö heijastaa yhteiskuntaa, jossa Sitowise toimii. Asiantuntijat suunnittelevat rakennettua ympäristöä hyvin moninaisille käyttäjäryhmille. Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen on helpompaa silloin, kun asiantuntijat ovat erilaisista taustoista ja pystyvät täydentämään toistensa osaamista. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset yritykset menestyvät myös taloudellisesti [6] .

Asiakkaat ja muut sidosryhmät. Panostukset henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon tukevat Sitowisen mainetta hyvänä työnantajana. Asiantuntijoiden osaaminen ja heidän pysyvyytensä Sitowisessä ovat keskeisessä roolissa konsernin menestyksessä. Erikoisosaajien rekrytoiminen on haastavaa ja henkilöstöään kunnioittavana, hyvämaineisena työnantajana Sitowisen on helpompi rekrytoida osaajia. Henkilöstön monimuotoisuus tuo kilpailuetua, sillä se parantaa innovatiivisuutta ja luovuutta [7]. Lisäksi monimuotoisemmalla henkilöstöllä on laajempi osaamispohja, jolloin asiakkaiden tarpeita on helpompi ymmärtää.

Henkilöstö. Sitowisen työnantajalupaus on ”ainutlaatuisia ihmisiä, yhdessä merkityksellisiä”.

Henkilöstö on yksi merkittävimmistä sidosryhmistä Sitowiselle. Tämän vuoksi henkilöstön näkemyksiä vastuullisuudelle tärkeistä teemoista on selvitetty vastuullisuusohjelmatyön osana tehdyssä vastuullisuuskyselyssä. Kyselyssä huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista ja työntekijöiden yhdenvertaisuus nousivat henkilöstölle tärkeimmiksi teemoiksi. Tämän lisäksi huomioimme vuosittaisessa henkilöstökyselyssä esiin nousseita asioita kuten työhyvinvoinnin kehittämisen.

Asetettujen tavoitteiden avulla vastataan kyselyissä esiin tulleisiin henkilöstön huolenaiheisiin ja toiveisiin. Selkeiden tavoitteiden asettaminen viestittää, että yritys on vahvasti sitoutunut näiden asioiden kehittämiseen.

Viittaukset: [6] McKinsey, 2020 ja [7] Forbes Insights.

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi aikajanalla

Aikajana toimenpiteille tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Maailma tarvitsee muitakin kuin Heikkejä - toimitusjohtajamme Heikki Haasmaa puntaroi suunnittelualan monimuotoisuuden vaikutuksia kaupunkeihin

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Pitkäjänteinen työ henkilöstön hyvinvoinnin parissa näkyy

Teemme vastuullisuustyötä pitkällä tähtäimellä ja perustuksista alkaen. Mittaamme onnistumistamme erilaisilla tutkimuksilla, kuten vuosittaisella henkilöstötutkimuksella sekä valtakunnallisilla työnantajien vastuullisuutta selvittävillä tutkimuksilla.

Korkea henkilöstötyytyväisyys

Henkilöstötyytyväisyytemme on korkea, ja asiantuntijat kokevat heille merkityksellisten asioiden toteutuvan omassa työssään. Sitowisen työntekijöiden suositteluhalukkuus työnantajaansa kohtaan on vuonna 2022 hyvällä tasolla eNPS-luvun ollessa 30 (asteikko -100 – +100).

Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne

Konsernissa seurataan myös henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenteita. Sitowiseläisistä 35 prosenttia on naisia ja 65 prosenttia miehiä, ja henkilöstön keski-ikä on 39 vuotta. 

Logot: Koodia Suomesta, Vastuullinen työnantaja, Vastuullinen kesäduuni.
the smart city company vilja

Tutustu arvoihimme

Toimintaamme ohjaavat viisi yhdessä määriteltyä arvoa: luottamus, asiakastuntemus, rohkeus, yhtenä joukkueena pelaaminen ja avoimuus. Tutustu niiden merkitykseen tarkemmin.

the smart city company juho

Tutustu raportointiin

Vastuullisuusraportoinnissa kerrotaan, miten huolehdimme asiantuntijoidemme hyvinvoinnista, ja esitellään henkilöstön avainlukuja. Vuoden 2022 vastuullisuusraporttimme julkaistiin osana vuosikertomustamme.
smart city iwt hosai

Lue sitowiseläisten kokemuksia työstään!

Jotta arki soljuu kestävästi ja sujuvasti vuosienkin kuluttua, tekevät suunnittelijat ratkaisuja nyt. Miten kestävä tulevaisuus rakentuu sitowiseläisten työpöydillä?

Kollegana Simo ja 2142 muuta sitowiseläistä

Kuva
Simo Ikäheimosen kasvokuva.
Erityisesti arvostan Sitowisen vahvaa omaa järjestelmä- ja tuotekehitystä. Koko organisaatio on todella kehittymismyönteinen, ja tykkään Sitowisen työskentelykulttuurista. Meillä on positiivinen tekemisen meininki, ja suunta on koko ajan eteenpäin.
Simo Ikäheimonen, Product Business Lead
Lue Simon uratarina