Miksi valita Sitowise

Modernit paikkatietopohjaiset tilannekuvaratkaisut tekevät monimutkaiset ilmiöt ymmärrettäviksi.
Tiedolla johtamisen ja paikkatiedon johtavat teknologiat- ja osaajat käyttöösi.
Palvelumuotoilulla ja syvällisellä liiketoimintaymmärryksellä varmistutaan tarkoituksenmukaisuudesta.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Faktatietoihin pohjautuvan ja ymmärrettävän tilannekuvan tuottaminen ja hyödyntäminen on jokaisen organisaation onnistuneen päätöksenteon taustalla. Ajantasaisen tilanteen syvällinen ymmärtäminen on perusta, jonka avulla voimme tehdä päätöksiä arjen hetkessä sekä luoda myös pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia ennusteita.

Rakennetun ympäristön ja liikkumisen tilannekuva koostuu monimutkaisista ilmiöistä, joiden hahmottamisessa paikkatiedoilla on suuri merkitys.

Tuotamme asiakkaillemme helposti ymmärrettäviä tilannekuvaratkaisuja, joissa yhdistyvät modernit tiedolla johtamisen teknologiat sekä sijaintitietoon perustuvat menetelmät koota tietoja kartalle ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Yhdellä karttanäkymällä on mahdollista hahmottaa organisaatiolle kriittiset mittarit ja ilmiöt kaikissa rakennetun ympäristön ja liikkumisen tilanteissa.

Tilannekuvaratkaisumme perustuvat skaalautuviin web-pohjaisiin teknologioihin, minkä lisäksi ratkaisut on otettavissa käyttöön myös haastavissa operatiivisissa kenttäolosuhteissa.

Tilannekuvaratkaisujamme hyödynnetään laajasti organisaation eri prosesseissa strategisen tason suunnittelusta rakennetun ympäristön hankkeiden läpivientiin sekä sidosryhmävuorovaikutukseen asti. Maankäytön, liikkumisen ja infraomaisuuden hallinnassa mahdollistamme parempia päätöksiä niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin asiakkaille, kuten energia-, tele-, logistiikka- ja teollisuussektoreille.

Palvelumuotoilu auttaa tilannetietoisuuden kehittämisessä

Tilannekuvien luomisessa teknologia ei muodostu rajoitteeksi. Tilannekuvan tavoitteena on toisaalta muodostaa organisaatiolle parempi tilannetietoisuus sen toiminnalle kriittisimmistä tekijöistä ja toisaalta auttaa subjektiivisesta näkökulmasta yksittäisiä henkilöitä työssään. Tarkoituksenmukaisen tilannekuvan rakentamisessa hyödynnämme palvelumuotoilun keinoja sekä syvällistä asiakasymmärrystämme rakennetun ympäristön ja liikkumisen alan toimijoista.

Open positions listing, compact