FME toimii keskeisenä työkaluna Sitowisen asiakaskohtaisissa aineisto- ja palveluprosesseissa. Perinteisen ohjelmoinnin rinnalla se tarjoilee käyttäjille graafisen käyttöliittymän edistyksellisten työnkulkujen muodostamiseen.

Asiakkaan toimialasta täysin riippumatta FME tarjoaa loputtomat mahdollisuudet hallinnoida, muokata, yhdistellä, analysoida, validoida sekä automatisoida toistettavia ketjutettavia prosesseja ja mitä vain dataa - riippumatta formaatista tai aineistolähteestä. Tarjoamme Sitowisellä FME-työkaluun liittyviä asiantuntija- ja teknologiapalveluita.

FME on datan integrointityökalu

FME-dataintegraatioalustan (Feature Manipulation Engine) avulla voidaan lukea, muuntaa ja kirjoittaa yli 450 formaatin välillä. Sovelluksen yli viidensadan erilaisen muunnostyökalun kombinaatioilla voidaan muodostaa rajattomasti työnkulkuja, joissa yhdistetään dataa sekä sovelluksia ja automatisoidaan nämä toistettaviksi prosesseiksi. 

Työasemasovelluksena toimii FME Desktop, jolla datan käsittelyn tekeviä työtiloja luodaan sekä ajetaan. Rinnalla toimii FME Data Inspector, jolla voidaan kehitysvaiheessa tarkastella datan liikkumista ja tuloksia missä vain prosessiketjun työvaiheessa. FME Server toimii palvelinsovelluksena, jolla työasemilla luotuja työnkulkuja voidaan hallita, automatisoida ja ajaa palvelinympäristössä. Tämä mahdollistaa prosessien julkaisun palveluina laajamittaiseen käyttöön.

FME tehostaa tietovirtoja ja vähentää virheitä

FME:n avulla ohjelmistoriippumattomuus ja ketterä kehittäminen ratkaisee merkittävästi asiakkaan yhteensopivuusongelmia, rikastaa olemassa olevaa dataa sekä oleellisesti parantaa tiedon monipuolista ja laaja-alaista käyttöä. Kun sovellukset kommunikoivat keskenään, manuaalisen työn sekä virheiden määrä laskee ja data pysyy ajan tasalla.

Integrointi, toistettavuus ja automatisointi vähentävät olemassa olevan datan hankkimista ja hallinnointia. Kun lisäarvoa syntyy taustalla, säästyy asiakkaalta huomattavasti aikaa itse tiedon hyödyntämiseen. 

Tiedon hyödyntäminen ei rajoitu pelkästään organisaation sisälle. FME Server -julkaisujen avulla voidaan tarjota palveluja ja liikuttaa tietoa interaktiivisesti myös ulospäin organisaatiosta - ilman että loppukäyttäjälle aiheutuu lisenssihuolia. FME-alustan rajattomat mahdollisuudet ja riippumattomuus täydentävät Sitowisen ketterää toimintamallia, ohjelmistoriippumatonta osaamista sekä palveluntarjontaa. 

Yhdessä asiakkaan kanssa tuotamme projekteissa merkittävää lisäarvoa tarjotessamme asiakkaan käyttöön asiantuntijaosaamisemme, niin haastavien kustomoitujen “avaimet käteen” -prosessien laatimisessa kuin myös konsultoinnin ja tuen palveluilla.