Miksi valita Sitowise

Osoitetusti kustannustehokkaat avoimen lähdekoodin teknologiat
Avoimen lähdekoodin teknologioilla laaja kehittäjäyhteisö, joka takaa nopean kehittymisen
Avoimen arkkitehtuurin ja koodin läpinäkyvyys
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Avoimen lähdekoodin (Open Source) ratkaisujen suurimpana hyötynä on asiakkaan riippumattomuus toimittajasta sekä teknologioista. Laajasti käytössä olevat avoimen lähdekoodin teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia ja ovat useimmiten aina ajan hermolla.

Teknologioille löytyy laaja kehittäjäkunta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hyvillä teknologiavalinnoilla ja arkkitehtuurisuunnittelulla luodaan kestävällä pohjalla olevia ratkaisuja, jotka kehittyvät jatkuvan elinkaaren hallinnan mallin mukaisesti.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut analytiikasta tietojärjestelmiin

Sitowisellä työskentelee lähes 200 paikkatiedon ja IT-ratkaisujen ammattilaista, joista suurin osa tietojärjestelmäkehityksen, datan sekä konsultoinnin parissa.

Käytämme tietojärjestelmäprojekteissa, aineistotuotannossa, tuotekehityksessä sekä analyyseissa monia teknologioita, joista avoimen lähdekoodin teknologiat ovat merkittävässä osassa. Näihin kuuluvat laajasti käytössä olevat, hyväksi todetut ja monelle tutut teknologiat, kuten:

  • PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, MapServer, QGIS, OpenLayers, Leaflet
  • Spring, Cesium, Angular, Python
  • Oskari 
  • ja monta muuta, kysy lisää.

Olemme teknologiariippumaton toimittaja ja työskentelemme useissa eri ympäristöissä, hyvin usein asiakkaan jo valitsemilla teknologioilla, mutta entistä useammin asiakkaan kanssa yhdessä valituilla teknologioilla. Valitsemme kuhunkin tarpeeseen parhaan ratkaisun ja voimme hyödyntää myös kaupallisia tuotteita osana ratkaisua.

Meille teknologia on toissijaista, mutta usein se kuitenkin nousee merkittäväksi tekijäksi tukemaan asiakkaan tarpeita ja toimintoja. Toteutuksissamme hyödynnämme palvelukeskeistä arkkitehtuuria ja mahdollistamme integraatioita muihin järjestelmiin ja sovelluksiin standardien mukaisten rajapintojen avulla. Tämä tukee järjestelmän jatkohyödynnettävyyttä ja ylläpidettävyyttä.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut tukevat mikropalveluarkkitehtuuria

Avoimen lähdekoodin teknologioiden avulla on helppo toteuttaa järjestelmiä mikropalveluarkkitehtuurimallin mukaisesti eli hajauttamalla kokonaisuus itsenäisiksi osiksi. Tämä pätee toki myös muihin teknologioihin, mutta avoimen lähdekoodin teknologioilla päästään helpommin mikropalvelumalliin. Monesti jo itse avoimen lähdekoodin teknologia on tällainen.

Mikropalveluarkkitehtuuri parantaa järjestelmien vakautta ja helpottaa esimerkiksi päivitystöitä, kun koko järjestelmän käyttö ei katkea yhden osan päivityksen takia. Lisäksi osakokonaisuuksia on helpompi päivittää toisistaan riippumatta laajasta valikoimasta vaihtoehtoja, koska rajapinnat ovat aina avoimia ja avoimesti kuvattuja.