Miksi valita Sitowise

Laitetoimittajista riippumaton, itsenäinen siraalasuunnittelun toimija
Palvelemme koko hankkeen ajan esiselvityksistä työmaavalvontaan
Kiinteiden sairaalalaitteiden tietomallintamisen uranuurtaja
Yli 30 vuoden kokemus sairaalasuunnittelusta
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Käyttäjien tilavaatimukset huomioiden, potilaiden toipumista edistäen

Sairaalatekninen suunnittelu on monipuolinen ja haastava toimiala, jossa yhdistyy useita rakennussuunnittelun, laitetekniikan ja terveydenhuollon hoito- sekä tukipalvelujen osaamisalueita.

Hyvin suunniteltu sairaala edesauttaa potilaiden toipumista ja tukee henkilökunnan työtä ja hyvinvointia.

Olemme yksityinen ja riippumaton toimija. Osallistumme hankkeisiin koko niiden elinkaaren ajan - esiselvityksistä rakentamiseen. Suunnittelussa huomioimme alan standardien lisäksi mm. energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden. Erityishuomiota kiinnitämme siihen, että asiakkaallemme suunnitellut tilat ja järjestelmät ovat työmaavaiheessa toteutettavissa ilman yllätyksiä.

Tutustu sairaalateknisen suunnittelun palveluihimme

Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu (KSL)

Suunnittelumme sisältää kattavan ja käyttäjälähtöisen kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun kaikissa suunnitteluvaiheissa. Palvelumme kattavat varsinaisen suunnittelutyön lisäksi tarvittavat selvitykset, vertailut, kustannusarviot, vaatimusmäärittelyt, yhteensovitukset, hankintakonsultoinnin ja valvontatehtävät. Toteutamme poikkeuksetta kaikki suunnitteluhankkeemme tietomallintamalla.

Toiminnallinen tila- ja laitesuunnittelu sekä konsultointi

Toimimme terveydenhuollon tilojen ja sairaalatekniikan kokonaisvaltaisina asiantuntijoina terveydenhuollon rakennushankkeissa. Ymmärrämme eri alojen tavoitteiden ja ratkaisujen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Olemme toiminnallisen suunnittelun ammattilaisia. Ymmärrämme ja tunnemme hoito- ja tukipalveluprosessit sekä niiden asettamat vaatimukset tiloille ja laitteille. Avustamme asiakkaitamme ja arkkitehteja tilojen ja rakennusten suunnittelussa.

Erinomainen tuntemus sairaalateknisistä erikoisjärjestelmistä

Sairaalateknisten erikoisjärjestelmien suunnittelu pitää sisällään esimerkiksi vedenkäsittely-, dialyysi-, pesuaine- ja jätteensiirtojärjestelmät.
Tunnemme nämä järjestelmät erinomaisesti ja toimimme asiantuntijana järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa, kustannusarvioinnissa ja hankinnassa.

Laitehankintojen projektinhallinta ja valvonta

Vastaamme projektinhallinnasta, tilaaja- ja käyttäjäneuvottelujen koordinoinnista, aikataulutuksesta ja valvonnasta sairaalateknisten järjestelmien ja laitteiden hankinta- ja uusimisprojekteissa.

Toteutamme poikkeuksetta kaikki hankkeemme tietomallintamalla ja hyödynnämme sen mahdollistamia sovelluksia esimerkiksi käyttäjien osallistamisessa suunnittelutyöhömme.

Tarjoamme sairaalateknisten laitteiden tietomallintamista myös alikonsultointina.

Kuvantamisjärjestelmien suunnittelu ja konsultointi

Meillä on erinomainen osaaminen terveydenhuollon kuvantamislaitteista ja -menetelmistä yhdistelmineen ja variaatioineen. Asiantuntija- ja suunnitteluosaamisemme kattaa esimerkiksi toimenpideradiologian ja kardiologian (angio-, magneettinavigointi- ja hybridilaitteet), sädehoidon ja diagnostisen kuvantamisen (CT-, MR-, LPV-, UÄ-, natiivi-, ortopantomo- ja kartiokeilalaitteet) sekä isotooppikuvantamisen (PET-MR-, gammakamera-, SPECT- ja PET-CT-laitteet).

Erikoisosaamiseemme kuuluvat esimerkiksi

 • leikkausosastot

 • tehohoito ja -valvontaosastot

 • synnytysosastot ja vastasyntyneiden hoito

 • ensiapu- ja päivystysyksiköt sekä poliklinikat

 • kuvantaminen ja sädehoito

 • suun terveydenhuolto

 • kuntoutusyksiköt

 • huolto- ja siivouskeskukset

 • keskusvälinehuollot

 • laboratoriot, puhdastilat ja apteekit

 • obduktio ja patologia

​Kattavat referenssit

Sairaalasuunnittelijoillamme on pitkä kokemus ja lukuisia referenssejä erikoisaloiltaan. Ehkä riippumattomat asiantuntijamme voivat auttaa sinunkin hankkeessasi?