Miksi valita Sitowise

Viranomaisvaatimusten ja koko osaajaverkoston vahva tuntemus
Uusimman teknologian kehittäjä ja monipuolisen datan hyödyntäjä
Kauttamme saat kattavat asiantuntijapalvelut lähelle sinua ja hankkeitasi
Yhdessä asiakkaan kanssa kohti vastuullisia ja kestäviä valintoja
Monialaista asiantuntemusta puhtaan siirtymän hankkeisiin – paikallisesti ympäri Suomen.

Sitowisellä on laaja uusiutuvan energian osaajien asiantuntijaverkosto ympäri maan. Siksi käsissämme energiahanke kulkee oikeaan suuntaan, huomioiden vaikutukset eri sidosryhmien arkeen – niin paikallisesti kuin laajemminkin. Viranomaisvaatimusten huomioiminen on asiantuntijoillemme arkipäivää, ja osaamme tuoda tarvittavat osapuolet samaan pöytään. 

Me ymmärrämme, millaista osaamista ja dataa tarvitaan energiahankkeen eri vaiheissa. Hyödyntämämme uuden teknologian avulla syntyy kilpailuetua asiakkaalle sekä tehokkuutta hankkeen arkeen. Vastuullisuus on meille kaiken keskiössä. Siksi kiritämme asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen hankkeen joka vaiheessa. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä viranomaistuntemusta, dataa ja taitoa sen tulkinnassa tekee meistä parhaan kumppanin puhdasta siirtymää edistävissä hankkeissa ja saa meidät näkemään pitkälle horisontin taakse.
 

Miten voimme auttaa energiahankkeen eri vaiheissa?

HANKEKEHITYSVAIHE
Autamme ennakoimaan ja optimoimaan energiahankettasi käynnistysvaiheessa. Riskit pienenevät ja päätöksenteko helpottuu, kun tarjolla on luotettavaa tietoa hankkeen kaikille osapuolille heti alusta lähtien.

RAKENTAMISEN VALMISTELU
Suunnittelupalveluidemme avulla luomme teknisesti kestävää, taloudellisesti elinkelpoista ja ympäristön kannalta optimaalista rakennettua ympäristöä. Osaajiemme ammattitaito ja käytettävissämme oleva data varmistavat sen, että suunnittelemamme hankkeet ovat toimivia tänään ja valmiita myös huomiseen.

RAKENTAMISVAIHEEN PALVELUT
Vahva hankehallinta, projektijohto ja paikalliset asiantuntijat ovat ensiarvoisen tärkeitä hankkeen rakentamisvaiheen käynnistyessä. Hankkeen toteutuksen turvallisuus ja riskitarkastelut on onnistumisen ydin. Meillä on kykyä tukea hankkeen tehokasta toteutusta niin, että se vastaa suunniteltua. Hallitsemme kokonaisuuden, kustannukset, aikataulutuksen, laadunvarmistuksen ja riskien minimoimisen. Osaamisemme avulla hankkeen läpimeno sujuvoituu ja lopputulos palvelee kaikkia hankkeen osapuolia sovitusti.

TUOTANTO- JA YLLÄPITOVAIHEEN PALVELUT
Rakennusvaiheen päätyttyä koittaa arki, mutta työ ei suinkaan lopu. Huolehdimme siitä, että hanke ja siihen liittyvä infrastruktuuri pysyy kunnossa ja toiminnassa sen koko elinkaaren ajan. Hoidamme hankkeen viestintää alueellisesti ja pidämme huolen siitä että hanke menestyy. Ja kun aika koittaa, autamme hankkeen vastuullisessa purkamisessa.


Klikkaa ikoneita ja tutustu, millaisia palveluita tarjoamme energiahankkeen eri vaiheisiin:

Image
Joukkuepelaaminen arvoikoni
Hankekehitysvaihe
Toimintamallin määrittely
Kaupalliset selvitykset
Ympäristö-, kaavoitus- ja luvituspalvelut
Luontoselvitykset
Hulevesi- ja maisemamallinnus
Layout-suunnittelu
Melu- ja välkeselvitykset
Image
Value client knowledge
Rakentamisen valmistelu
Rakenne ja geo
Tie- ja alue
Voimajohto- ja sähköasema
Aurinkosähkö
Liikenne: mitoitus, reitit
Hankintojen kilpailutus
Lähtötietojen keruu
Image
Value trust
Rakentamisvaihe
Infran rakennuttaminen
Tiet ja oheisalueet
Rakentamisen yhteensovitus
Sähkölinjat,–asema
Voimalakuljetukset- ja pystytykset
Laadunvalvonta
Turvallisuuskoordinaattori
Image
Value bravery
Tuotanto ja ylläpito
Digitaalinen tilannekuva
Huoltokirja
Infran ohjelmointi ja seurantatyökalu
Kunnossapito- ja huoltotyöt
Tarkastuspalvelut
Image
Sitowise arvoikoni avoimuus
Purku ja kierrätys
Purku
Kierrätys
Luvitus
Urakkakilpailutus
Valvonta

Lisäksi tukenasi koko hankkeen alusta loppuun ovat hankejohtamisen, vastuullisuuden sekä viestinnän palvelut - digitaalisia ratkaisuja unohtamatta:

uusiutuva energia

Hankehallinta- ja projektinjohtopalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisia EPC(M)-palveluita energiahankkeiden toteutukseen. Tarvittaessa toimimme myös tilaajan projektipäällikön asiantuntijatukena, laadimme hankkeen tilannekuvan, toimintamallin, tiekartan ja teemme ohjaavat toimenpiteet. Valvomme etenemää suhteessa aikatauluun ja kustannuksiin sekä teemme riskienhallintaa. Viestintätiimi ja digitaaliset tuotteemme toimivat saumattomasti projektijohtajien apuna.

Digitaaliset palvelut energiasektorille

Digitaalisten palveluiden käyttö hankkeen kaikissa eri vaiheessa nopeuttaa ja tarkentaa suunnittelu- ja rakennusprosesseja sekä parantaa sidosryhmien sitoutumista ja tyytyväisyyttä tarjoamalla selkeän kuvan hankkeen etenemisestä ja lopputuloksesta. Kehitämme energia-alalle digitaalisia palveluita sekä tiedonhallinnan alustaa koko hankkeen elinkaarelle. Palveluihimme kuuluvat asiakaslähtöisen softakehityksen lisäksi valmiit tuoteratkaisut sekä analytiikka, ilmakuvaus ja tekoälymallit.
uusiutuva energia
uusiutuva energia

Vastuullisuuspalvelut energiasektorille

Vastuullisuuspalveluidemme avulla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kaikissa hankkeissa. Vastuullisuuspalveluiden integrointi kaikkiin hankkeen vaiheisiin ei ainoastaan vahvista projektin kestävyyttä ja sosiaalista hyväksyntää, vaan myös tukee hankkeen taloudellista menestystä ja kestävää kasvua. Me autamme energiasektoria kirittämään vastuullisuutta koko palveluvalikoimallamme biodiversiteettiarvojen tunnistamisesta ilmastovaikutusten arviointiin ja kiertotalousratkaisuihin.

Viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut

Viestintä- ja vuorovaikutuspalveluiden avulla hankkeiden toteutettavuus paranee ja eri sidosryhmien tarpeet pystytään huomioimaan paremmin. Palvelemme sinua viestinnän, vuorovaikutuksen, osallisuuden sekä palvelumuotoilun voimin kaiken kokoisissa hankkeissa. Laajaan palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa hankeviestintä, kampanjat, visuaalinen viestintä, osallisuus- ja vuorovaikutuspalvelut.
uusiutuva energia

Palveluita energiasektorin hankkeiden koko elinkaarelle - lue lisää!

Hankehallinta

Hankehallinta tukee hankkeen suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa sekä toimijoiden yhteistyötä, hankkeesta viestimistä ja vuorovaikutusta hankkeen elinkaaren aikana.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.

Rakennesuunnittelu

Vahvimmillamme olemme asuinkerrostalojen suunnittelussa, mutta hallitsemme kaikenlaisten rakennusten rakenne-, tuoteosa- ja elementtisuunnittelun.

Pohjarakennesuunnittelu

Tarjoamme talonrakentamisen, korjaustakentamisen ja teollisuuskohteiden pohjarakenteiden suunnittelua aina korkean rakentamisen kohteista perustusten vahvistamiseen.