Vuodesta 2018 Suomessa toiminut energiayhtiö Neoen kehittää, omistaa ja operoi aurinkovoima-, tuulivoima- ja akkuvarastohankkeita 18 maassa. Vuoden 2024 alussa Neoen alkoi kehittää hanketoimintaansa Suomessa kumppanuussopimuksella Sitowisen kanssa.

Yhdessä pystymme luomaan jotakin perinteistä toimittaja-asiakassuhdetta suurempaa. 

Miika Pilli, Neoen

– Tulikuumassa tuuli- ja aurinkovoimamarkkinassa hankkeiden luvitukseen, kaavoitukseen ja YVA-selvityksiin ei tahtonut löytyä vapaita konsultteja, mikä aiheutti hankkeissa turhia suvantovaiheita, kertoo taustoista Neoenin hankekehitysjohtaja Miika Pilli.

Neoen päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja valita hankkeisiin konsulttikumppanin, joka erottui positiivisella asenteellaan. – Sitowisellä yleisessä markkinatilanteessa nähtiin myös mahdollisuuksia ja haluttiin katsoa eteenpäin. Yhdessä pystymme luomaan jotakin perinteistä toimittaja-asiakassuhdetta suurempaa.

Kumppanuus tukee tuuli- ja aurinkovoimahankkeita

Kumppanuussopimus varmistaa Neoenin käyttöön nimetyt asiantuntijat laaja-alaisesti ja joustavasti hankkeen koko elinkaarella aina hankekehityksestä rakentamisen valmisteluun, rakennuttamiseen ja ylläpitovaiheeseen. Osana kaikkea tekemistä ovat myös Sitowisen vastuullisuus- ja digipalvelut.

– Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset mahdollistavat uudenlaisen ajattelun palvelutuotannossa. Olemme pyrkineet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin joustavammilla palvelumalleilla ja yhdessä tekemisen tavoilla, mistä Neoen-kumppanuus on hyvä esimerkki, kertoo Sitowisen Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan johtaja Tuomas Lukkari.

Monimuotoisuuspalveluilla merkittäviä luontotekoja

Kumppanuussopimus virtaviivaistaa tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ympäristö- ja luontoselvityksiä, joiden ohella tartutaan myös uusiin ideoihin ja kehitysehdotuksiin. – Se mahdollistaa hankealueilla haitallisten vaikutusten minimoinnin ja toisaalta merkittävät luontoteot myös laajemmin, kertoo Sitowisen ympäristöasiantuntija Heli Vainio.

Kumppanuussopimuksen ansiosta hankkeiden yhteydessä on keskusteltu niiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Samalla on nostettu esiin mahdollisuuksia vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen erillisillä vastuullisuus- ja biodiversiteettiprojekteilla. – Olemme saaneet Sitowiseltä sellaista osaamista ja ideoita, joita ei perinteisesti olisi nostettu pöydälle, Pilli sanoo.

Vastuullisuustyötä tuetaan Sitowisen digitaalisilla työkaluilla, kuten maankäytön muutosten vaikutusten arvioinneilla, hiilinielujen ennustamiseen käytetyillä tekoälymalleilla ja tiekartoilla. Lisäksi aurinkovoimahankkeiden hiilitaselaskentaan on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja tietojärjestelmiin sopiva laskentamalli.

– Laskemme hankkeiden positiiviset ja negatiiviset ilmastovaikutukset Neoenin järjestelmistä saatavan tiedon perusteella ilman ylimääräistä tiedonkeruuta, mikä tukee läpinäkyvää viestintää jo hankkeen alkuvaiheessa, kertoo Sitowisen ryhmäpäällikkö Emma Liljeström. Hankkeiden ilmastovaikutukset esitetään visuaalisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Tiivis yhteistyö auttaa energiahankkeiden laadukkaassa edistämisessä sekä eri työvaiheiden asiantuntija- ja tiedonhallinnan tarpeiden ennakoinnissa. 

Sanna Mäyrä, Sitowise

Sosiaalinen vastuu näkyy paikallisessa yhteistyössä

Ekologisen kestävyyden lisäksi Neoen kantaa vastuuta hankkeidensa sosiaalisista vaikutuksista. Yhteistyö on monipuolista paikallisten viranomaisten lisäksi kuntalaisten kanssa niin hankkeiden luvitusvaiheessa kuin erilaisissa yhteistyöprojekteissa ja tapahtumissa.

– Haluamme sitouttaa asukkaat mukaan hankkeisiin ja tuottaa hyviä asioita myös heille, emme vain kuntataloudelle tai maanomistajille, Pilli korostaa.

Sitowisen asiakkuusjohtaja Sanna Mäyrän mukaan kumppanuussopimukset mahdollistavat energiasektorille korkeatasoisen ja puolueettoman kumppanuuden hankkeiden eri vaiheisiin. – Tiivis yhteistyö auttaa energiahankkeiden laadukkaassa edistämisessä sekä eri työvaiheiden asiantuntija- ja tiedonhallinnan tarpeiden ennakoinnissa.

Kuva: Timo Huhtinen

Tutustu palveluihimme!

Tuulivoimapalvelut

Tuulivoimahankkeiden valmistelu on pitkäkestoinen ja moniulotteinen. Työvaiheiden asiantunteva toteutus on edellytys hankkeen onnistumiselle.

Kysy lisää uusiutuvan energian ratkaisuistamme: