Miksi valita Sitowise

Monipuoliset työkalut ja syvä asiantuntemus tuottavat tehokkaita ratkaisuja.
Näemme optimoinnit osana suurempaa kokonaisuutta.
Säästä aikaa, rahaa ja resursseja – ja samalla ympäristöä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Reittien ja kuljetusten optimointi

Tehokkaat reitit minimoivat sekä kuljetun matkan että käytetyn ajan. Reitinoptimointi etsii yksinkertaisimmillaan lyhimmän tai nopeimman reitin kahden pisteen välillä. Haastavammassa tilanteessa reiteille pitäisikin saada sovitettua kasvava määrä nouto-toimituspareja, joilla jokaisella on vaatimuksia aikaikkunoihin, kuljetusaikoihin ja kalustoon liittyen.

Oli tarve sitten optimaalisten toimitusreittien laskenta työajan ja ajettujen kilometrien seurantaan tai monimutkainen ajoneuvo- tai reittijoukon suunnittelu, me autamme. Tehokkailla paikkatietopohjaisilla työkaluilla kokonaisuus saadaan suunniteltua juuri tarpeiden mukaiseksi. Jos kuljetustarve osoittautuukin dynaamiseksi ja ajassa jatkuvasti eläväksi, kehitämme ratkaisun myös siihen.

Hankintavalmistelu tukee kunnan palvelutarjontaa

Kuntien perustehtäviin kuuluu useita erilaisia kuljetuspalveluita, jotka ovat osa kuntalaisten arkea koululaisista erityistarveryhmiin. Onnistunut palvelukokemus varmistetaan laadukkaalla hankinnalla. Sitowisen asiantuntijoiden tukema hankintavalmistelu auttaa tehostamaan hankintaprosessia ja vähentää palvelutasoon kohdistuvia riskejä.

Hankintavalmistelun konsultointipalvelussa laaditaan kunnan kuljetusten kilpailuttamiseen liittyvät hankinta-asiakirjat, kilpailutetaan kunnan kuljetukset sekä valitaan liikennöitsijät yhteistyössä kunnan edustajien kanssa. Hankintavalmistelu kattaa koko kilpailutuksen läpiviennin hankintailmoituksen jättämisestä tarjousvertailuun ja tarvittaessa myös päätösesitykseen.

Varasto- tai terminaaliverkoston analyysit

Varastojen ja terminaalien sijainnilla on myös merkitystä toimitusketjun hallinnassa. Monipuolisilla verkostoanalyyseillä voidaan etsiä optimaalinen sijoittumispaikka esimerkiksi suhteessa toimituskohteisiin tai asiakkaisiin. Vaihtoehtoisista sijainneista löydetään parhaat vertaamalla niitä kuljetus- tai muuhun kysyntään.

Jos ennalta määrättyjä vaihtoehtoja sijainnille ei vielä ole, niitä voidaan ensin etsiä esimerkiksi saavutettavuusvyöhykkeitä ja niiden leikkauskohtia tai muita sovittuja parametrejä käyttäen. Samoja verkostoanalyysejä voidaan soveltaa myös muihin tapauksiin, joiden peruslähtökohta on sama: kysyntä halutaan jakaa vastaanottopisteisiin kuljetusmatkat minimoiden.

Helsingissä toteutimme esimerkiksi lumilogistiikkaselvityksen, jossa tarkasteltiin lumen vastaanottopaikkojen verkostoa ja vastaanottopaikkojen kapasiteettia suhteessa kuljetettaviin lumikuormamääriin.

Paikkatietoja hyödyntämällä faktaa päätöksentekoon

Oli ratkaistava ongelma mikä tahansa, paikkatietoanalyyseillä siihen löydetään ratkaisu tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Kaiken analyysin taustalla on myös syvä asiantuntemus ja ymmärrys asiakkaan tarpeista: emme vain suorita tehtäviä, vaan yhdistämme oman osaamisemme asiakkaan asiantuntemukseen omasta toiminnastaan ja käsillä olevasta tilanteesta.

Analyysien pohjana on paikkaan sidottu tieto. Asiantuntijamme tuntevat avoimen datan mahdollisuudet ja osaavat tarvittaessa tukea myös asiakkaan omien tietojen muuttamisessa sopivaan muotoon. Alkuun pääsemiseksi riittääkin usein vain osoite- tai koordinaattitieto excelissä – me hoidamme loput.

Paikkatietoanalyysejä voidaan myös jatkaa ja rikastaa dynaamisella simulointimallinnuksella. Tällöin saadaan testattua suunnitellun ratkaisun toimivuutta ja esimerkiksi reittien aikatauluja. Malliin voidaan rakentaa myös esimerkiksi seurantamittareita ja simuloida siten toiminnan tehokkuutta jo suunnitteluvaiheessa.