Jakeluyhtiö Suomi (JYS) on useiden suomalaisten mediatalojen omistama yritys. JYS tarjoaa Suomen jakelumarkkinaan kotijakelupalveluita erityisesti osoitteellisen kirjeen, aikakauslehtien, pienpakettien ja kohdennetun osoitteettoman mainosviestinnän jakeluun. JYS:n verkosto työllistää yli kolme tuhatta jakajaa osa-aikaisesti ja tavoittaa joka arkipäivä yli puolet suomalaisista kotitalouksista.

Kehittämällämme järjestelmällä on keskeinen rooli koko jakeluyhtiön toiminnanohjauksessa. Järjestelmän kautta tieto Jakeluyhtiö Suomen saamista tilauksista ja jakeluerän tiedoista osoitteineen välitetään paikallisille jakeluyhtiöille ympäri Suomen. Järjestelmää käyttää niin Jakeluyhtiö Suomen myynti, asiakaspalvelu ja johto kuin myös paikallisten jakeluyhtiöiden tuotannonohjauksen ja ylläpidon asiantuntijat.

Osana järjestelmää toimii kehittämämme osoitekäsittelyrajapinta, joka analysoi tilauksen ja osoittaa, miten suurelle osalle JYS:n jakeluverkostoa jakelu pystytään toimittamaan. Ilman osoitekäsittelyrajapintaa osa osoitteista jäisi kohdistumatta, sillä katuosoitteiden kirjoitusasut vaihtelevat suuresti. Osoitekäsittelyn avulla on pystytty varmentamaan jakelulle huomattavasti enemmän osoitteita, mikä on omalta osaltaan kasvattanut Jakeluyhtiö Suomen liikevaihtoa.

Toiminnanohjausjärjestelmän kautta kertyy myös paljon dataa, jota voidaan käyttää palveluiden kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Tällaista arvokasta tietoa on esimerkiksi jakelijoiden kuittaama tieto siitä, onko jakelu saatu toimitettua onnistuneesti kaikkiin osoitteisiin

 • Tilaaja:
  Jakeluyhtiö Suomi
 • Toteutusajankohta:
  2018-
 • Kuvaus:
  Jakeluyhtiö Suomen toiminnanohjausjärjestelmä ja ylläpito
 • Teknologiat:
  FTP, JavaScript, Java, PostgreSQL ja WSO2 ESB