Työssä paikannettiin kartalle koulut sekä koulukuljetusoikeuden saaneet oppilaat. Näiden perusteella suunniteltiin linjojen reitit ja aikataulut kouluaikoihin sopiviksi. Paikallisliikennelinja suunniteltiin palvelemaan sekä kunnan sisäistä liikkumista, että matkailijoiden tarpeita Vuokatti-Sotkamo välillä.

Paikallisliikenteen ansiosta liikkuminen ei ole niin vahvasti henkilöautoilusta riippuvaista, kuin se lähtötilanteessa oli. Myös yritykset hyötyvät siitä, että heidän palvelunsa ovat saavutettavissa pakallisliikennelinjalla.

Työn yhtenä tavoitteena oli laatia kustannustehokas liikennöintikokonaisuus ja löytää rohkeita ratkaisuja koulukuljetusten järjestämiseksi. Joukkoliikennesuunnitelmassa päädyttiinkin esittämään muun muassa kokonaan uusia bussireittejä, sekä suosituksia ja toimenpiteitä joukkoliikenteen olosuhteiden kehittämiseksi tulevina vuosina.

 • Tilaaja:
  Sotkamon kunta
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Sijainti:
  Sotkamo
 • Kuvaus:
  Laadimme Sotkamon kunnan joukkoliikennesuunnitelman

Asiakkaalle tarjottuja palveluita