Miksi valita Sitowise

Teemme akkreditoidut päästömittaukset.
Pitkät asiakassuhteet kertovat onnistumisista.
Palvelemme kaikkialla Suomessa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sitowiseltä saat laadukkaat teollisuuden ja energiantuotannon prosessi- ja päästömittaukset lukuisiin eri tarpeisiin. Päästö- ja prosessimittaukset antavat laitoksesi toiminnasta arvokasta tietoa, jonka avulla varmistat päästöraja-arvoissa pysymisen, paikannat mahdollisia ongelmakohtia sekä parannat prosessien tehokkuutta.

Luotettavia päästömittauksia jo kolmen vuosikymmenen kokemuksella

Toteutamme asiantuntevasti ja alan yleisiä standardeja noudattaen muun muassa

 • velvoitetarkkailusi mukaiset päästömittaukset 
 • QAL2- ja AST-mittaukset
 • muut vertailu- ja kalibrointimittaukset 
 • prosessimittaukset
 • laitteistojen vastaanottokokeet eli takuumittaukset
 • hyötysuhdemittaukset
 • savukaasun puhdistuslaitteiden erotusastemittaukset, sekä 
 • kaasunjakomittaukset.

Olemme suorittaneet monipuolisia ja haastavia päästö- ja prosessimittauksia niin pienissä kuin Suomen suurimmissakin teollisuuslaitoksissa. Laajan tietotaidon omaavat päästömittaajamme palvelevat teitä kokonaisvaltaisesti, joustavasti ja puolueettomasti. Huolellisella suunnittelulla ja edustavien mittausolosuhteiden varmistamisella takaamme, että saat aina luotettavia mittaustuloksia. Halutessasi voimme myös neuvoa sopivan päästömittausjärjestelmän tai puhdistuslaitteiden hankinnassa.

Päästömittaajiemme avulla selvität laitoksesi päästöt kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.
Finas-akkreditointi takaa laadukkaat tutkimukset

Taattua laatua akkreditoiduilla päästömittauksilla

Sitowise Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025. Kaikissa mittauksissa noudatamme ajantasaisia standardeja.
Image
Magnifying glass

Päästömittauskalustomme avulla mittaamme esimerkiksi seuraavat komponentit

 • savukaasun lämpötila *
 • savukaasun kosteus *
 • tilavuusvirta *
 • hiukkaspitoisuus ja -kokojakauma (hiukkasfraktio) *
 • happi (O2) *
 • hiilimonoksidi eli häkä (CO) *
 • hiilidioksidi (CO2) *
 • ammoniakki (NH3)
 • typen oksidit (NOx, NO2, NO) *
 • rikkidioksidi (SO2) * 
 • rikkitrioksidi (SO3)
 • kokonaisrikki (TRS)
 • raskasmetallit hiukkas- ja kaasufaasista, mm. elohopea 
 • haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) 
 • vetyfluoridi eli fluorivety (HF) 
 • vetykloridi (HCl) (suolahappo)
 • dioksiinit ja furaanit (PCDD/F)

(*akkreditoitu mittausmenetelmä)

Takuukokeet ja hyötysuhdemittaukset

Suoritamme vankalla kokemuksella voimalaitosten, lämpökeskusten sekä muiden kattilalaitosten vastaanottokokeet. Standardien mukaisilla takuumittauksilla varmistamme luotettavasti ja puolueettomasti, että vastaanottamasi laitteistot täyttävät sille hankintasopimuksessa asetetut vaatimukset ja saat luvattua vastinetta rahoillesi. Takuukokeiden arvojen pohjalta myös laitoksen kunnon seuranta on jatkossa helpompaa.

Samalla mittaamme kätevästi kattilalaitoksesi hyötysuhteen. Halutessasi autamme sinua myös optimoimaan polttoprosessit tai vertaamaan eri polttoaineiden hyötysuhdetta, jotta saat kattilastasi ja polttoaineestasi irti parhaan mahdollisen hyödyn. Tarjoamme laadunvalvontasi avuksi myös kiinteiden biopolttoaineiden kosteusmäärityksiä.

QAL2-mittaukset ja AST-mittaukset

Sitowisen päästömittausasiantuntijoilta saat myös kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadunvarmistusmittaukset. QAL2-mittauksissa tarkastelemme kiinteästi asennetun mittalaitteen toimintaa ja sen ilmoittamien mittaustulosten todenmukaisuutta. Vertaamme referenssimittausten (SRM, Standard Reference Method) tuloksia kiinteästi asennetun mittalaitteen (AMS, Automated Measuring System) tuloksiin, ja vertailun tuloksena määritämme mittalaitteelle kalibrointifunktion. Vuosittaisilla tarkkailumittauksilla eli AST-mittauksilla (Annual Surveillance Test) puolestaan varmistamme, pitääkö QAL2-mittauksista aiemmin saatu kalibrointifunktio edelleen paikkansa.

Tilaamalla QAL2- ja AST-mittaukset meiltä varmistut siitä, että automaattinen päästömittauslaitteesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja päästörajoitukset alittuvat.

Savukaasun puhdistuslaitteiden erotusastemittaukset

Milloin viimeksi olet tarkistuttanut laitoksesi savukaasun puhdistuslaitteiden tehon? Päästömittaajiemme avulla mittaus hoituu vaivatta! Varmistamme savukaasun puhdistusjärjestelmien toimivuuden asiantuntevilla erotusastemittauksilla, oli kyseessä sitten sähkösuodatin, tekstiilisuodatin, jälkipolttolaitteisto tai jokin muu puhdistin. Arvioimme puhdistuksen tehokkuutta sekä annamme tarvittaessa suosituksia korjaavista toimenpiteistä. Neuvomme myös tarpeisiisi soveltuvien puhdistuslaitteiden hankinnassa sekä suoritamme puolueettomasti laitteistojen takuukokeet.

Kaasunjakomittaukset

Monen vuosikymmenen mittauskokemuksen ja aktiivisen menetelmäkehityksen ansiosta Sitowisellä on Suomen vahvinta osaamista sähkösuodattimien kaasunjakomittauksissa. Huolehtimalla ilmavirran tasaisesta jakautumisesta ja sopivasta virtausnopeudesta varmistamme poistokaasun tehokkaan puhdistumisen hiukkasista. Paikannamme myös mahdolliset ohivirtaukset, jotka estämällä puhdistustulos paranee olennaisesti.

Mittauksilla ja neuvonnalla autamme sinua varmistamaan, että sähkösuodattimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteinen tavoitteemme on, että laitoksesi hiukkaspäästöt pysyvät päästöraja-arvojen puitteissa. Päästönormien ylitys voisi johtaa velvoitteeseen asentaa lisäpuhdistuslaitteistoja, mikä tietäisi mittavia kustannuksia. Saat siis selvää säästöä huolehtimalla sähkösuodattimesi puhdistustehosta.

Prosessimittaus ja prosessien optimointi

Kokeneet konsulttimme suorittavat kaasujen prosessimittauksia moniin teollisuuden tarpeisiin. Mittaamme prosessien tehokkuuteen olennaisesti vaikuttavia parametreja, kuten savukaasun tai tulipesän lämpötilaa sekä savukaasun tilavuusvirtausta, kosteutta ja happipitoisuutta. Tavallisesti mittaukset suoritetaan osana muita päästömittauksia tai vertailu- ja kalibrointimittauksia, mutta erillisiä mittauksia voidaan suorittaa esimerkiksi prosessien optimointia varten. Tyypillisiä prosessimittauksen kohteita ovat esimerkiksi lämpö- ja voimalaitosten kattilat, höyry- ja kaasuturbiinit sekä savukaasupuhdistimet. Kun haluat tarkistaa tai optimoida laitoksesi prosessien suorituskyvyn, me autamme.