Organisaatioiden on entistä tärkeämpää tunnistaa oman toimintansa kannalta kriittiset toiminnot ja tieto. Niiden on suunniteltava toimintaansa niin, että riski joutua esimerkiksi tietovarkauden, tietojenkalastelun tai kiristyshaittaohjelman uhriksi pienenisi. Uhkakuvat koskettavat laajasti rakennettua ympäristöä kuten energialaitoksia ja muuta yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria sekä yrityskiinteistöjä.

Turvallisuuskriittisiä palveluja voidaan toteuttaa osana suunnittelua tai erillisenä palveluna. Sitowisellä ne suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Turvallisuus on kaiken lähtökohta asiakastyössämme ja palveluissamme. Turvallisuuden huomioiminen tarkoittaa meille 

  • Asiakkaan turvallisuusvaatimusten huomioimista tavanomaisissa suunnittelu- ja konsultointiprojekteissa: esimerkiksi hankkeen tiedonhallinta tai suunnittelukohteen turvallisuuskriittisyyteen liittyvät käytänteet. Sitowisen normaalissa suunnittelutyössä huomioidaan aina asiakkaan turvallisuusnäkökulma. Ajanmukaisen tiedonkäsittely-ympäristön ansiosta asiakkaan turvallisuusnäkökohtien huomioimiselle on erinomainen perusta. Perustasoa seurataan ja ylläpidetään jatkuvasti. Turvatasoa voidaan kuitenkin tarvittaessa nostaa asiakkaan erityisvaatimusten tai käsiteltävän tiedon erityispiirteiden mukaisesti esimerkiksi silloin, kun asiakas toimii turvallisuuden näkökulmasta kriittisellä toimialalla. 
  • Turvallisuuskriittisten palveluiden tarjoamista. Kaikilla rakennetun ympäristön toimijoilla on jonkinlainen tarve turvallisuuskriittisille palveluille. Asiakkaalle voidaan suunnitella esimerkiksi tekniikaltaan turvalliset tilat henkilötietojen käsittelyä varten. Turvallisuuskriittisiä palveluita ovat lisäksi esimerkiksi turvallisuuskriittiset tietojärjestelmät, hälytysjärjestelmät, paloturvallisuus tai turvallisuusnormit täyttävät tilaratkaisut rakenteellisen turvallisuuden ja käyttöturvallisuuden osalta. 

Asiakkaan tarpeet ja turvallisuusmääräykset sekä vaatimusten mukainen suunnittelu ovat meille arkipäivää.  Hyödynnämme ratkaisujen suunnittelussa Sitowisen laajaa asiantuntemusta osastorajoista riippumatta.

turvallisuuskriittiset palvelut

 

Lue turvallisuusaiheisia sisältöjämme

Yhteystiedot