Maa-alueiden, tonttien tai rakennuksien arvoa voidaan jalostaa erilaisin keinoin. Lopputuloksena saadaan vetovoimainen ja toimiva ratkaisu sekä kiinteistön käyttäjille että omistajalle. Osaamisemme kattaa rakennetun ympäristömme kaikki osat.

Tunnemme arvonluonnin periaatteet, sijoittajakentän, kiinteistökauppojen prosessit sekä nousevat kiinteistö- ja infrasijoitusten trendit. Parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen miettiminen sekä viisas rakentaminen ja kehittäminen sisältää lukuisia muuttujia, joita johdamme ja ohjaamme asiakkaamme tavoitteiden mukaisesti - vaikuttaen myönteisesti kiinteistön arvoon.

Arvonluonti on herkkä prosessi, joka edellyttää asialle omistautumista sekä holistista lähestymistä asiaan.

Hyvän konsultin rooli korostuu hankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehtävänä on sparrata ja haastaa hankkeen eri osapuolia. Arvonluonti on herkkä prosessi, joka edellyttää asialle omistautumista sekä holistista lähestymistä asiaan. Räätälöimme palvelumme sinulle sopivaksi.

kiinteistökehtyshankkeissa konsultti on tärkeä apu

Kiinteistökehityksen palvelut arvoa luomassa

Toteutamme asiakkaidemme kanssa niin pieniä kuin suuria uuden arvon luomisen kokonaisuuksia. Kiinteistökehitystyö on mukana erilaisissa kohteissa ja toimintaympäristöissä.

Alueille kohdistuvat palvelut

 • Kaavakehityspalvelut: kaavaluonnokset, neuvottelut viranomaisten kanssa ja kannattavuuslaskelmat
 • Alueiden konsepti ja -viitesuunnitelmat: kaupallinen konsultointi ja kannattavuusarvioinnit

Kiinteistöihin kohdistuvat palvelut

 • Kiinteistö, jonka markkina-arvoa halutaan kasvattaa nopeastikin, Value Add- kohde
  • konseptisuunnittelukaupallinen konsultointi ja kannattavuuslaskelmat
  • vuokrauksen ja vuokrasopimusten tekninen konsultointi
  • rakennuttaminen
 • Konversiohankkeet
  • konseptointi, riskiarviot ja kannattavuuslaskelmat
  • viranomaisneuvottelut ja rakennuttaminen
 • Kiinteistökauppojen tekninen konsultointi
  • Technical Due Diligence ja Environmental Due Diligence
  • kannattavuusalaskelmat ja kaupallinen konsultointi (Feasibility study)
 • Asunto-osakeyhtiöiden lisärakentamisen kaavakehitys ja kannattavuuden arviointi
Image
ikoni interview

Haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani

Siksi yhteistyömme lähtee tarpeiden tarkasta kartoittamisesta. Tiekartan synnyttyä rakennamme asiakashyötyä projektin sujuvalla läpimenolla, koko hankkeelle asetetut päämäärät kirkkaina mielessämme. Kiinteistökehityspalveluidemme tavoitteena on luoda hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaista arvoa.