Miksi valita Sitowise

Ainutlaatuinen hybridityömalli huomioi HR-näkökulmat.
Malli takaa nopean ja sujuvan siirtymisen hybridityöhön.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sitowise tuottaa asiakkaalleen hybridityön mallin ja politiikan. Koska hybridityössä on nimensä mukaan kyse työstä ja sen tekemisestä, on katseet käännettävä tiloista ja teknologioista ihmisiin. Siinä on Sitowisen palvelun vahvuus: me otamme mukaan myös HR-näkökulman.

Hybridityömalliin siirtyessä teknologiaan ja tiloihin liittyvät ratkaisut ovat usein suoraviivaisia. Työntekijöihin  siihen asiantuntijaorganisaation tärkeimpään voimavaraan  liittyvät asiat ovatkin haastavampia. Työskentelytavat, mieltymykset ja elämäntilanteet vaihtelevat. Nykyaikainen organisaatio huomioi työntekijöidensä hyvinvoinnin ja haluaa tarjota jokaiselle sopivan tavan tehdä työtä.

Autamme tekemään valintoja. Autamme organisaatiota hahmottamaan, mikä osa työstä tapahtuu tehokkaimmin kasvokkain toimistolla ja mikä taas virtuaalisesti etänä käyttäen oikeita työvälineitä. Kokeneet ja uudet työntekijät löytävät tavan kasvaa yhdessä tehokkaiksi tiimin jäseniksi, myös silloin kun kokeneet työntekijät ovat töissä etänä ja samalla toisaalla kokemattomat tarvitsevat tukea ja opastusta lähityössä.

Meidän hybridityömallimme on kuin kolmijalkainen jakkara: tilat, teknologia ja HR-palvelut. Jokaista tarvitaan, muuten jakkara keikahtaa nurin.

Image
Value trust

Hybridityömallipaketin palvelulupaus

  • Hybridityömalli tuotetaan kuudessa viikossa kiinteään hintaan.
  • Sotkuja tai hallitsemattomia tilanteita ei pääse syntymään.
  • Työskentelytapa vapauttaa asiakasorganisaation HR- ja johdon resurssit.
  • Raportointi edistymisestä viikottain asiakkaan johdolle.
  • Siirtyminen hybridimalliin tapahtuu henkilöstön osallistavien työpajojen avulla.

Sitowisen hybridityömalli tuottaa selkeän lopputuloksen

Sitowisen hybridityömalliprosessin lopputuloksena asiakas saa omaan tilanteeseensa rakennetun työskentelymallin ja -politiikan. Organisaation käyttöön laaditaan työprofiilit ja tiimisopimusraamit, joiden käyttöönoton johtaminen kuuluu pakettiin. Suunnittelemme myös tilojen verkoston ja tuemme sen käyttöönotossa. Suosittelemme organisaatiolle sopivat teknologia-alustat, jotka mahdollistavat tehokkaan hybridityöskentelyn.

Peruspakettia voi laajentaa lisähintaan tilapilottien virtuaalisella luomisella ja ohjaamisella, tilasuunnittelulla sekä kiinteistöstrategian rakentamisella ja sen jatkuvalla vuosittaisella päivittämisellä.