Eolus on yksi Pohjoismaiden johtavista uusiutuvan energian hankekehittäjistä, joka kehittää, rakentaa ja hallinnoi maa- ja merituulivoimaa, aurinkovoimaa sekä sähkön varastointihankkeita Pohjoismaissa, Baltian maissa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. 

Suomessa Eoluksen edistämiin hankkeisiin kuuluu kaksi merituulivoimahanketta, Navakka ja Wellamo. Ne ovat suurhankkeita, jotka aiheuttavat muutoksia Selkämeren ympäristöön, ja niiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Sitowise valittiin vuonna 2022 näiden hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen toteuttajaksi, ja samalla käynnistyi viestintäyhteistyö. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin viestintä

Viestintää ja vuorovaikutusta on viitoittanut Eoluksen halu käydä avointa vuoropuhelua satakuntalaisten paikallisyhteisöjen kanssa ja toimia läpinäkyvästi. Tavoitteena on ollut varmistaa, että tieto suunnitelmista ja ajankohtaisista asioista tavoittaa etenkin kaikki hankealueen läheisyydessä asuvat. 

Sitowisen viestinnän nivominen YVA-prosessiin, josta Sitowise myös YVA-konsulttina vastaa, on ollut todella toimiva ratkaisu. Ymmärrys hankkeista sekä niihin liittyvistä haasteista on kulkenut hyvin Sitowisen sisällä ja olemme saaneet yleisötilaisuuksiin tukea sekä ympäristöalan että viestinnän asiantuntijoilta, Eoluksen projektipäällikkö Essi Tikkanen sanoo.

Tavoitteena on ollut luoda ymmärrystä sille, miten hanke edistää vihreää siirtymää ja miten sen ympäristövaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Merituulivoiman tuottamaa energiaa tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnässä on tuotu esille myös Navakka- ja Wellamo-hankkeiden myönteisiä talous- ja työllisyysvaikutuksia paikallisesti. ​

Aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta

Hankeviestintä ja vuorovaikutus kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu etenkin hankkeissa, joilla on alueen asukkaiden näkökulmasta ristiriitaisia vaikutuksia. 

Eoluksen merituulivoimahankkeissa viestintä ja vuorovaikutus on ollut selvästi arviointimenettelyssä lakisääteisesti vaadittua laajempaa. Eoluslaiset ovat kohdanneet paikallisia erilaisissa kesätapahtumissa, keskustelutilaisuuksissa sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Paikallisia on kannustettu kutsumaan eoluslaisia pitämään hanke-esittelyjä esimerkiksi paikallisyhdistysten tilaisuuksiin. 

Sitowisen viestintä- ja vuorovaikutuskonsultit ovat tukeneet näiden tilaisuuksien vuorovaikutusta ja osallistuneet esitysten ja materiaalien tuottamiseen.

Käytössä ovat olleet seuraavat viestinnän keinot ja kanavat:

  • Kirjepostitus hankealueen asukkaille ja kiinteistönomistajille
  • Sähköinen uutiskirje 
  • Sosiaalinen media
  • Verkkosivut ja verkkouutiset
  • Mediatiedotteet ja mediayhteistyö
  • Ilmoitukset sanoma- ja digilehdissä
  • Hanke-esitteet ja muut painotuotteet
  • Viestintäyhteistyö kuntien ja kylätoimijoiden kanssa

Sitowisen viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija Kirsikka Mattilan mukaan merituulivoimahankkeiden viestinnässä on ollut tekemisen meininki, ja asiakkaan vaatimustaso on ollut hyvällä tavalla korkealla. Viestintää on viety eteenpäin samalla draivilla kuin itse uraauurtavia hankkeitakin. 

– Merituulivoimaa suunnitellaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa asioihin on reagoitava vauhdilla. Eolus on hienolla tavalla halunnut kuunnella ja keskustella paikallisten kanssa. Esimerkiksi infotilaisuuksia ja vastineita hankkeita koskeviin mielipidekirjoituksiin on polkaistu kasaan nopealla aikataululla. 

Sitowisen tiimi on erikoistunut hankeviestintään

Sitowisen viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntijoilla on kokemusta energia-alan lisäksi kaavoitus-, kaupunkisuunnittelu-, infra-, ympäristö- ja rakennushankkeiden pureskelusta selkeään ja ymmärrettävään muotoon viestinnän ja vuorovaikutuksen monin eri keinoin. Tiimin asiantuntijat auttavat mielellään hankeviestinnän suunnittelussa ja sisällöntuotannossa eri kanaviin.

Aktiivinen viestintä ja vuoropuhelu kannattaa, sillä se lisää asukkaiden ja alueen toimijoiden ymmärrystä hanketta kohtaan ja vähentää koettuja haittoja. Samalla kielteisen palautteen määrä vähenee. Hyvä viestintä edistää osaltaan hankkeen sujuvaa etenemistä, mutta sillä on vaikutusta myös yrityksen tai organisaation maineeseen. Hankkeen viestintään satsaaminen hyödyttää kaikkia osapuolia.

Sitowisen asiantuntijat työpöydän äärellä.

Hankeviestintä ja vuorovaikutus

Rakennus- ja infrahankkeet vaikuttavat usein lukuisiin ihmisiiin. Viestintä ja vuorovaikutus auttavat ymmärtämään, miksi hanke on tarpeellinen ja haitoistaan huolimatta hyödyksi.

Lue aiheesta lisää!