YVA-menettelyyn kuuluvat ensimmäiset julkiset kuulemiset järjestetään Satakunnassa tänä keväänä.

Uusiutuvan energian kehittäjä Eolus on valinnut Sitowisen YVA-kumppanikseen laatimaan kahden merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, arviointiohjelman ja -selostuksen. Molemmat hankkeet sijoittuvat Satakunnan edustalle Selkämerelle.

– Sitowise on koonnut hankkeidemme YVA-menettelyjä varten erittäin laaja-alaisen ja monipuolisen tiimin, joka vakuutti meidät jo valintaprosessin aikana. Meille oli myös tärkeää valita paikallinen kumppani, jolla on kokemusta niin Itämeren ympäristöstä kuin toimimisesta suomalaisten viranomaisten kanssa, kertoo Eoluksen Suomen merituulivoimahankkeista vastaava projektipäällikkö Anu Vaahtera.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tunnistaa merituulivoimahankkeiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi. YVA-menettely on myös vuorovaikutusprosessi, jonka tarkoituksena on lisätä kaikkien osapuolten osallistumismahdollisuuksia Eoluksen hankkeiden suunnitteluun.

Tuulivoimahankkeet edellyttävät monipuolista osaamista

Sitowisen ja Eoluksen yhteistyö alkoi syksyllä 2022. Tuulia ja Wellamo -hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt alkavat alkuvuodesta, kun parhaillaan laadittavat arviointiohjelmat jätetään yhteysviranomaiselle. Hankekehittäjä aloittaa myös merenpohjan tutkimukset tämän vuoden aikana. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus valmistua 2024 aikana, ja siihen kuuluvat julkiset kuulemiset järjestetään Satakunnassa 2023–2024.

– Me Eoluksella haluamme käydä avointa vuoropuhelua paikallisyhteisöjen kanssa ja toimia läpinäkyvästi, sillä haluamme kehittää parhaalla mahdollisella tavalla uusiutuvaa energiaa Suomessa, Vaahtera sanoo.

Tuulivoimahankkeista Sitowisellä on kokemusta vuodesta 2010 lähtien. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi Sitowise tarjoaa asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa aina esiselvityksistä suunnitteluun, rakennuttamiseen ja seurantaan. Sitowise tuottaa myös tuulivoimahankkeiden viestintä- ja vuorovaikutuspalveluja ja on Eoluksen hankeviestinnän kumppani Suomessa.

– Tuulivoimahankkeet ovat pitkäkestoisia ja edellyttävät monipuolista osaamista. Meillä on kokenut tiimi ja olemme rakentaneet tuulivoimahankkeille kohdennetun kattavan palvelupaketin, jolle on ollut paljon kysyntää. Olemme erittäin iloisia, että Eolus valitsi meidät kumppanikseen merituulivoimahankkeisiinsa, joiden kautta olemme edistämässä Suomen vihreää siirtymää, kertoo yhteistyöstä vastaava Sitowisen johtava asiantuntija ja ryhmäpäällikkö Heini Passoja.

Eolus on ruotsalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä, joka keskittyy maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian sekä energian varastointiratkaisujen kehittämiseen. Sen suomalainen tytäryhtiö Eolus Finland perustettiin 2021. Suomessa yhtiön palveluksessa on seitsemän henkeä.