Miksi valita Sitowise

Älykaupunkialusta rakennetun ympäristön kunnossapitotarpeiden ennakointiin ja päivittäisten toimenpiteiden ohjaamiseen
Monipuoliset mahdollisuudet asukaspalautteiden ilmoittamiseen, käsittelyyn ja ohjaamiseen
Reaaliaikainen näkymä ilmoituksista ja toimenpiteistä
IoT -datan hyödyntäminen päivittäisessä toiminnassa
Helppo integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin ja palveluihin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Infracontrol Online on smart city platform -pilvipalvelu, joka yhdistää IoT-datan, kansalaispalautteet sekä infran toiminnanohjauksen ja raportoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi. Infracontrol Onlinea käyttävät esimerkiksi Tukholman, Göteborgin ja Malmön kaupungit, ja kokonaisuudessaan jo yli 160 erikokoista kuntaa on valinnut palvelun parantamaan kaupungin infran kuntoa.

Infracontrol Online nopeuttaa ja helpottaa infran kunnossapitotarpeisiin liittyvien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin reagoimista automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla. Palvelu tuo myös kustannussäästöjä ja kasvattaa asukastyytyväisyyttä tehostamalla kunnossapidon prosessia esimerkiksi suunnittelun, korjaustoimenpiteiden, valvonnan ja dokumentoinnin osalta. Infracontrol Online osallistaa asukkaita tunnistamaan rakennetun ympäristön kunnossapitotarpeita ja ilmoittamaan niistä kunnalle.

infracontrol online älykaupunkialusta
Smart City Dashboard yhdistää ja visualisoi kaupungin infran kunnosta ja asukkailta kerätyn tiedon yhteen kokonaisnäkymään.

Infracontrol Online auttaa kuntia hallitsemaan yhden pilvipalvelun avulla: 

  • Erilaiset infran ja sen käytön sekä olosuhteiden mittaukset
  • Järjestelmien hälytykset
  • Asukaspalautteet
  • Asiakaspalvelun 
  • Kunnossapidon työnohjauksen 
  • Urakoinnin

Infracontrol Online - Osallista asukkaat ja tue yhteisöllisyyttä joukkoistamisen avulla 

Yksinkertaisten ja helposti saatavilla olevien menetelmien avulla asukkaat kokevat osallistuvansa yhteisön toimintaan ja pystyvät paremmin vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Palvelun avulla palautteiden ja ilmoitusten antaminen on mahdollista monella eri tavalla: 

  • Asiakaspalvelussa täytetyllä lomakkeella 
  • Kunnan sivuilla olevalla lomakkeella 
  • Älypuhelinsovelluksella
  • Facebookissa olevalla lomakkeella
infracontrol online asukaspalaute kunnossapito ilmoitukset


IoT-sensoridata rikastaa kokonaisnäkymää ja tukee tiedolla johtamista 

Infracontrol Online hyödyntää avointa ja joustavaa arkkitehtuuria, joka mahdollistaa toimivuuden erilaisten teknisten järjestelmien kanssa. Tällä hetkellä palveluun on kytketty yli 120 000 hälytyspistettä. Infracontrol Onlineen on kytketty useita erityyppisiä teknisiä järjestelmiä yksinkertaisista hälytyksen tekstiviestinä lähettävistä yksiköistä aina monimutkaisiin järjestelmiin saakka. Käytännössä kaikki järjestelmät ovat yhteensopivia ja yli 60 eri järjestelmää on jo valmiiksi liitettävissä palveluun.

Erilaisia IoT –sensoreita voidaan hyödyntää reaaliaikaiseen infran kunnon ja toimivuuden seurantaan sekä tulevien kunnossapitotarpeiden ennakoimiseen.

•    Kaltevat tai vääntyneet kohteet (liikennevalot, liikennemerkit) 
•    Teknisten järjestelmien hälytykset (katuvalot, pumppuasemat, ilmanvaihto, lämpökaapelit, liukuportaat)
•    Jäteastioiden täyttöaste
•    Esineiden paikannus (pelastusrenkaat, pelastusveneet)
•    Kosteuden ja lämpötilanmittaus (konehuoneet, tekniset tilat, seinät, lattiat, perustukset, kadut) 
•    Tukkeutuneet kaivot
•    Valaistustasot, ilmanlaatu, melusaaste
•    Vesistöjen ja järvien vedenkorkeus ja virtaama
•    Sademäärät (vesi ja lumi) 

Infracontrol Online - Automatisoinnista tehoa infran kunnossapitoon

Infracontrol Online luo järjestelmään tikettejä vikailmoituksista ja palautteista. Palvelun automatisoitu ohjaus välittää tiketit oikealle henkilölle tai organisaatiolle toimenpiteitä varten. Kunnossapidosta vastaavilla henkilöillä kuten operatiivisella henkilökunnalla, urakoitsijoilla ja asiakaspalvelulla on käytössään käyttöoikeuksilla rajoitettava yksinkertainen näkymä aktiivisista ja suljetuista ilmoituksista. Ilmoituksia voidaan lajitella ja suodattaa tarpeen mukaan, jolloin käyttäjää tai organisaatiota koskevien ilmoituksien tarkastelu on nopeaa ja helppoa

Jokainen ilmoitus kartalla sisältää tiedon sijainnista, toimenpiteen kiireellisyydestä sekä tarkemman kuvauksen ilmoituksesta. Kohde voidaan avata suoraan kartalta tarkempien tietojen saamiseksi, joka helpottaa mm. kentällä työskentelyä.

infracontrol online ilmoitukset