Miksi valita Sitowise

Ymmärrämme luonnon monimuotoisuuden haasteita ja mahdollisuuksia lajitasolta verkosto- ja ekosysteemitasoille
Varmistamme luonnon monimuotoisuuden edistämisen laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti
Haluamme olla vastuullisin kumppani ja edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista osana koko hankkeen elinkaarta
Meillä luonnon monimuotoisuus on osa kestävyystyötä infra- ja rakennushankkeiden kaikissa vaiheissa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Lumo-katsaus

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä. Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa ovat merkittävät. Tarjoamamme luonnon monimuotoisuuden katsaus tukee kuntia tässä tärkeässä roolissa. LuMo-katsaus tukee ja helpottaa kunnan luonnon monimuotoisuustyön suunnittelua ja seurantaa sekä toimii apuna luonnon monimuotoisuustyöstä viestittäessä.

 • Kartoitamme kunnan alueen luonnon monimuotoisuutta ja sen kannalta arvokkaita kohteita
 • Määrittelemme indikaattorit luonnon monimuotoisuustyön seurannalle
 • Tarjoamme ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja parantaa
   
kaupunkiluonnon monimuotoisuus tukee biodiversiteettiä

LuMo-katsaus - Työkalu kuntien luonnon monimuotoisuustyöhön

LuMo-katsaus on työkalu kuntien luonnon monimuotoisuustyöhön. Se kertoo luonnon monimuotoisuuden nykytilan, antaa toimenpide-ehdotukset ja mittaa tuloksia kunnan alueella.

Viherryttämissuunnitelma

Autamme kuntia laatimaan kokonaisvaltaisen viherryttämissuunnitelman tai sen osia. Viherryttämissuunnitelman laatiminen osa EU:n Biodiversiteettistrategian toteuttamista. Viherryttämissuunnitelma on laaja-alainen koko kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä ja laajasti osallistaen kunnan eri hallinnonalojen kanssa. Saatte meiltä parhaat kunta-alan yhteiskehittämisen asiantuntijat tekemään kokonaisvaltaista työtä luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden edistämiseksi

Tarjoamme käyttöönne Suomen johtavat luontoasiantuntijat, jotka hallitsevat luonnon monimuotoisuuden arvioinnin, suunnittelun ja seurannan kaikki tasot. 
 

Luontojalanjäljen laskenta

Laskemme toimintanne luontojalanjäljen eli vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen. Laadimme suunnitelman myönteisten luontovaikutusten kasvattamiseksi ja haittavaikutusten pienentämiseksi. Voimme toteuttaa luontojalanjäljen laskennan myös yhdessä hiilijalanjäljen laskennan kanssa. 

Luonnon monimuotoisuuden palveluitamme:

 • Luontovaikutusten arvioinnit
 • Luontovaikutusten ennallistamis-, kompensointi-, lieventämis- ja hyvittämistoimien suunnittelu
 • Luontotavoitteiden määrittelytyö, luontojalanjäljen arviointi
 • Luonnon monimuotoisuus rakentamisessa ja infrahankkeissa
 • Lumo-ohjelmat, strategiat ja suunnitelmat, toimenpide- ja toimintasuositusten laatiminen
 • Lumo-katsaukset ja -kartoitukset
 • Ekologinen maisemasuunnittelu
 • Viherryttämissuunnitelmat
 • Lumo-viestintäpalvelut
 • Räätälöidyt lumo-palvelut
 • Luontojalanjäljen laskenta
ekologinen maisemasuunnittelu varautuu ilmastonmuutokseen

Ekologinen maisemasuunnittelu

Ekologinen maisemasuunnittelu etsii ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Sitowisellä on maan johtavat asiantuntijat työtä edistämässä.
brand graphics yellow

Sitowisen vastuullisuuspalvelut

Vastuullinen toiminta kattaa ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Hyvällä vastuullisuusjohtamisella hankitaan kilpailuetua, vältetään riskejä ja säästetään kustannuksia.
suomi areena luonnon monimuotoisuus rakentaminen

SuomiAreena: Perhonen asfaltilla - Mitä rakennushankkeissa tapahtuu luonnolle?

Miten rakentamista ja luontoa voidaan sovittaa yhteen? Voidaanko kaupunkien kasvu yhdistää luontokadon pysäyttämiseen? Katso taltiointi kesän 2022 SuomiAreenasta, jossa Pirkka-Pekka Peteliuksen johdolla luonnosta keskustelivat muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton Tapani Veistola, Skanskan Laura Eklund sekä Sitowisen Jaakko Kullberg ja Heli Nukki.